Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox : crashing at startup

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 15 изгледи
  • Последен отговор от FredMcD

more options

Firefox crashing at startup and the Mozilla Crash Reporter appears. - Can't start in Firefox Safe Mode (AV program disabled/enabled) - Can't start in Windows Safe Mode + Firefox Normal/Safe Mode - "Clean install" doesn't fix the problem - AV program didn't find any malware

Crash ID: bp-b6da3664-6e2d-4c62-b5bc-b45192151214

AV: Kaspersky Total Security 15.0.1.415(e)

Firefox crashing at startup and the Mozilla Crash Reporter appears. - Can't start in Firefox Safe Mode (AV program disabled/enabled) - Can't start in Windows Safe Mode + Firefox Normal/Safe Mode - "Clean install" doesn't fix the problem - AV program didn't find any malware Crash ID: bp-b6da3664-6e2d-4c62-b5bc-b45192151214 AV: Kaspersky Total Security 15.0.1.415(e)

Избрано решение

Product Firefox Version 42.0 Build ID 20151029151421 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ pshook.dll = PowerStrip = EnTech Taiwan [Warning: pshook.dll.1213362844 = Trojan

acattssapi5.dll = Acapela TTS = Acapela Group Babel Technologies

icudt55.dll = International Components for Unicode


Check for updates for the above programs.


check this:

  • see if there are updates for your graphics drivers

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

  • disable protected mode in the Flash plugin (Flash 11.3+ on Windows Vista and later)

https://forums.adobe.com/message/4468493#TemporaryWorkaround

  • disable hardware acceleration in the Flash plugin

https://forums.adobe.com/thread/891337 See also:

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Product Firefox Version 42.0 Build ID 20151029151421 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ pshook.dll = PowerStrip = EnTech Taiwan [Warning: pshook.dll.1213362844 = Trojan

acattssapi5.dll = Acapela TTS = Acapela Group Babel Technologies

icudt55.dll = International Components for Unicode


Check for updates for the above programs.


check this:

  • see if there are updates for your graphics drivers

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

  • disable protected mode in the Flash plugin (Flash 11.3+ on Windows Vista and later)

https://forums.adobe.com/message/4468493#TemporaryWorkaround

  • disable hardware acceleration in the Flash plugin

https://forums.adobe.com/thread/891337 See also: