Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

If I select a different printer, the setting for the type of paper used is wrong

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 34 изгледи
more options

My default printer is an HP laser printer. I also have a receipt printer that is not my default printer. In windows, the receipt printer is properly set up to use receipt paper. However, in Firefox, when I select the receipt printer, the paper settings come up as Letter. If I have the receipt printer set as my default printer, Firefox seems to acknowledge the settings and prints according to the size of the receipt. The problem only occurs when I print to a printer that is not the default. How do I get Firefox to use the windows settings for my printer?

My default printer is an HP laser printer. I also have a receipt printer that is not my default printer. In windows, the receipt printer is properly set up to use receipt paper. However, in Firefox, when I select the receipt printer, the paper settings come up as Letter. If I have the receipt printer set as my default printer, Firefox seems to acknowledge the settings and prints according to the size of the receipt. The problem only occurs when I print to a printer that is not the default. How do I get Firefox to use the windows settings for my printer?