Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

In private browsing, ctrl+shift+del is disabled, but I delete cookies during browsing after leaving email; is there a keyboard shortcut or setting to allow this?

  • Няма отговори
  • 3 имат този проблем
  • 2 изгледи
more options

I am usually in private browsing mode (since Firefox 4 no longer allows control of how long history is kept). Currently to delete cookies while browsing (e.g. after closing email) I have to go through the menu, open the options|privacy tab, show cookies, remove all cookies. Or I have to close and reopen the browser. Why would Ctrl+Shift+Delete be disabled? Is there a hidden setting to enable it in private mode, or an easier way to delete cookies on the fly?

I am usually in private browsing mode (since Firefox 4 no longer allows control of how long history is kept). Currently to delete cookies while browsing (e.g. after closing email) I have to go through the menu, open the options|privacy tab, show cookies, remove all cookies. Or I have to close and reopen the browser. Why would Ctrl+Shift+Delete be disabled? Is there a hidden setting to enable it in private mode, or an easier way to delete cookies on the fly?