Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

i can not log in to google plus or email account

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 9 изгледи
  • Последен отговор от Mynry

more options

Error message comes up cant connect to server or edit server settings

Error message comes up cant connect to server or edit server settings

Всички отговори (1)

more options

Hi scart69,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!