Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Избрани статии

Отстраняване на грешки свързани със системния часовник при достъп до сигурни сайтове

Отстраняване на грешки свързани със системния часовник при достъп до сигурни сайтове

Установете и отстранете причините за появата на грешки, свързани с времето в защитени страници като поправите системния часовник.

Обновете Firefox до най-новата версия

Обновете Firefox до най-новата версия

По подразбиране Firefox се обновява автоматично, но Вие бихте могли винаги да направите това и сами. Вижте как можете да обновите Firefox на Windows, Mac или Linux.

Сигурната връзка пропадна и Firefox не осъществи свързването

Сигурната връзка пропадна и Firefox не осъществи свързването

Тази статия обяснява защо понякога можете да срещнете съобщението "Сигурната връзка пропадна"

Засичане на прихващащ портал

Засичане на прихващащ портал

Page that describes how Firefox detects captive portal networks.