Firefox Podrška

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

Ažurirajte Firefox na posljednju verziju

Ažurirajte Firefox na posljednju verziju

Firefox se automatski ažurira da bi vaš računar držao sigurnim. Saznajte kako funkcioniše proces ažuriranja i kako ručno provjeriti je li vaš Firefox ažuriran.

Upozorenje o nesigurnoj lozinci u Firefoxu

Upozorenje o nesigurnoj lozinci u Firefoxu

Firefox vas upozorava kada obrazac za prijavu nije siguran i da vaše informacije mogu biti ukradene.

Firefox opcije, preference i postavke

Firefox opcije, preference i postavke

Opcije/Preference paneli vam daju pristup Firefox postavkama. Ovaj članak opisuje kakve tipove postavki imamo dostupne u svakom od panela.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More