Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Dopórucone nastawki

Dodanki w Firefox za iOS

Dodanki w Firefox za iOS

Cogodla dodanki Firefox njejsu w Firefox za iOS k dispoziciji.

Rědy z Firefox Accounts zastojaś

Rědy z Firefox Accounts zastojaś

Namakajśo rozwězanja, kótarež wam pomagaju, rědy na wašom konśe Firefox zastojaś.

Priwatny modus w Firefox za iOS

Priwatny modus w Firefox za iOS

Firefox zmóžnja wam pśeglědowanje bźez togo, aby wašu historiju abo cookije na wašom iPhone abo iPad składował.

Mam problemy ze swójim kontom Firefox

Mam problemy ze swójim kontom Firefox

Dostańśo wótegrona na ceste pšašanja wó kontach Firefox.