Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Dopórucone nastawki

Firefox Sync w Firefox za Android konfigurěrowaś

Firefox Sync w Firefox za Android konfigurěrowaś

Kak móžóśo Sync na Firefox za Android zmóžniś, aby swóje cytańske znamjenja, historiju, pśizjawjenja a wócynjone rejtariki mjazy rědami synchronizěrował.

Priwatny modus w Firefox za Android

Priwatny modus w Firefox za Android

Priwatny modus na wašych mobilnych rědach góźi se wjelicnje k anonymnemu woglědowanju websedłow, dokulaž žedne daty njeskładusu se wó websedłach, ku kótarymž sćo se woglědał.

Startowu wobrazowku Firefox pśiměriś

Startowu wobrazowku Firefox pśiměriś

Zgóńśo, kak móžośo startowu wobrazowku Firefox pśiměriś

Standardne pytnice w Firefox za Android zastojaś

Standardne pytnice w Firefox za Android zastojaś

Firefox za Android wam zmóžnja, wašu pytnicu pśidaś, wótpóraś a změniś. Zgóńśo, kak móžośo swóje pytnice z mało tłuskami zastojaś.