Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Moz FF no longer recognizes my Username/password

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Moses

more options

Just recently Mozilla FF stopped recognizing my username or password for logging into my credit union account. Yet Google's Chrome still does. Any ideas as to why and what the solution might be? To my knowledge I have not made any changes to warrant this problem.

Just recently Mozilla FF stopped recognizing my username or password for logging into my credit union account. Yet Google's Chrome still does. Any ideas as to why and what the solution might be? To my knowledge I have not made any changes to warrant this problem.

Επιλεγμένη λύση

Clear the cache and cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • new fx menu > Options/Preferences> Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • new fx menu > Options/Preferences > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: "Show Cookies"
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Clear the cache and cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • new fx menu > Options/Preferences> Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • new fx menu > Options/Preferences > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: "Show Cookies"