Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Change light-face type faces to dark-face type faces. (71y/o eyes need help)

  • 2 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I do not know how to find the chart of font colors and controls for making type faces bolder in Firefox. Many of the items on search pages come out very faint (like a default setting). I would like to know how to make the faint font faces (like on this page and others) blacker and bolder -- and to be able to save that changed type face as my own personal default so that every time I turn on my machine the Firefox opens defaulting to the bolder and brighter type face. (If this is not a Firefox issue -- but maybe a Microsoft Windows operating system issue, this could be a harder-than-necessary resolution.) Thank you for considering this isue.

I do not know how to find the chart of font colors and controls for making type faces bolder in Firefox. Many of the items on search pages come out very faint (like a default setting). I would like to know how to make the faint font faces (like on this page and others) blacker and bolder -- and to be able to save that changed type face as my own personal default so that every time I turn on my machine the Firefox opens defaulting to the bolder and brighter type face. (If this is not a Firefox issue -- but maybe a Microsoft Windows operating system issue, this could be a harder-than-necessary resolution.) Thank you for considering this isue.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

you can use your customize font face in firefox.

1. click on "menu" 2. click on "preference" 3. click on "content" 4. check "Fonts and Colors" setting

on "advance" option you can edit color for both "text" and "background"

more options

You can use the NoSquint extension to set font size (text/page zoom) and text color on web pages.