Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

why is my webpage encrypted and how do I change it?

 • 2 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 6 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I try to open my facebook home page it comes up as encrypted but it works on other devices and in other browsers. How do I fix this in firefox?

When I try to open my facebook home page it comes up as encrypted but it works on other devices and in other browsers. How do I fix this in firefox?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

 • Clear the Cache and
 • Remove Cookies
  Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to.

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

 • Cookies; Select Privacy. Under History, select Firefox will Use Custom Settings. Press the button on the right side called Show Cookies. Use the search bar to look for the site. Note; There may be more than one entry. Remove All of them.
 • Cache; Select Advanced > Network. Across from Cached Web Content, Press Clear Now.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). While you are in safe mode;

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe websites. Are there any problems?

Then restart.

more options

Can you attach a screenshot?

 • Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
 • Make sure that you do not exceed the maximum size of 1 MB

See also: