Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

deleted googlemail emails not showing in deleted folder

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I access googlemail using imap. When I delete an email in Thunderbird it doesn't show up in the deleted folder on Thunderbird or the IMAP/Trash folder in Googlemail, it just just disappears.

Under tools/account settings/server settings, the only options for moving deleted emails are to move them to the Inbox or the Deleted folders on Googlemail. There is no option to move them to a local folder like there was in earlier versions of Thunderbird.

Does anybody know How to get deleted emails to show up in the Deleted folder on Thunderbird?

I access googlemail using imap. When I delete an email in Thunderbird it doesn't show up in the deleted folder on Thunderbird or the IMAP/Trash folder in Googlemail, it just just disappears. Under tools/account settings/server settings, the only options for moving deleted emails are to move them to the Inbox or the Deleted folders on Googlemail. There is no option to move them to a local folder like there was in earlier versions of Thunderbird. Does anybody know How to get deleted emails to show up in the Deleted folder on Thunderbird?