Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Thunderbird crashed and won't open. Should I uninstall and reinstall (I already did Moz Backup)?

 • 13 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από sfhowes

more options

Yesterday Thunderbird wouldn't open on my laptop. I rebooted the computer and still couldn't get it to open. I started to get a crash report window when I tried. I used MozBackup to save my emails today. So, should I uninstall and reinstall Thunderbird? If so, could you let me know how to do that? Also, do you think the backup I made today is corrupted? I backed up a couple of weeks ago so I won't be missing too much if I have to restore the earlier backup. Thanks for your help! -Jeffer

Here is the text from the crash report:

URL: UptimeTS: 3.214599767 Vendor: Version: 52.2.1 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Yesterday Thunderbird wouldn't open on my laptop. I rebooted the computer and still couldn't get it to open. I started to get a crash report window when I tried. I used MozBackup to save my emails today. So, should I uninstall and reinstall Thunderbird? If so, could you let me know how to do that? Also, do you think the backup I made today is corrupted? I backed up a couple of weeks ago so I won't be missing too much if I have to restore the earlier backup. Thanks for your help! -Jeffer Here is the text from the crash report: URL: UptimeTS: 3.214599767 Vendor: Version: 52.2.1 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP TCP Service Provider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a useragent_locale: en-US This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options
more options

Crash ID: bp-c98a6492-6389-4733-a808-c32890170710

more options

Is there any difference when you start Thunderbird in safe mode? https://support.mozilla.org/kb/safe-mode-thunderbird

more options

Okay. It started up fine in Safe Mode. However, I closed the Safe Mode version to see if the regular Thunderbird would start and it didn't.

more options

Among other things, safe mode disables all extensions. Disable all extensions, and enable them one by one until you find the culprit.

more options

I'm not sure exactly how to do that. In Safe Mode, I went to the Add-ons Manager and it said I didn't have "any add-ons of this type installed." For Plug-ins, I had several versions of Shockwave but even when they are all disabled and set to "Never Activate," I can't then get the regular Thunderbird to start up.

Also, when I start the Safe Mode, I tried selecting both "Disable all add-ons" and "Reset toolbars and Controls" and then selecting "Make Changes and Restart" and I continue to get the crash report pop-up.

I can only work things in Safe Mode. Any advice?

more options

Please post your Troubleshooting Information. At the top right of the Thunderbird window, click the menu button , then select Help > Troubleshooting Information. Press the "Copy text to clipboard button" and paste the information into your reply.

more options

Application Basics

  Name: Thunderbird
  Version: 52.2.1
  User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.2.1
  Profile Folder: Open Folder
       (Local drive)
  Application Build ID: 20170622064432
  Enabled Plugins: about:plugins
  Build Configuration: about:buildconfig
  Memory Use: about:memory
  Profiles: about:profiles
 Mail and News Accounts
  account1:
   INCOMING: account1, , (none) Local Folders, plain, passwordCleartext
  account2:
   INCOMING: account2, , (pop3) mail.comcast.net:995, SSL, passwordCleartext
   OUTGOING: , smtp.comcast.net:465, SSL, passwordCleartext, true
  account3:
   INCOMING: account3, , (pop3) psumail.pdx.edu:110, plain, passwordCleartext
   OUTGOING: , smtp.comcast.net:465, SSL, passwordCleartext, true
 Crash Reports
  https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-c98a6492-6389-4733-a808-c32890170710 (7/10/2017)
  https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-61b078f0-5bd6-4540-a1a0-d89100170710 (7/9/2017)
  https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-6186ae0a-fdb3-46cc-9f25-cb7fb0170710 (7/9/2017)
  https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-941e8887-c2a9-49f0-95e4-bda390170710 (7/9/2017)
  https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-1997e230-7873-46e0-8ee1-aca530170710 (7/9/2017)
 Extensions
 Important Modified Preferences
  Name: Value
   accessibility.lastLoadDate: 1499721691
   accessibility.typeaheadfind.flashBar: 0
   browser.cache.disk.capacity: 358400
   browser.cache.disk.filesystem_reported: 1
   browser.cache.disk.smart_size_cached_value: 358400
   browser.cache.disk.smart_size.first_run: false
   browser.cache.disk.smart_size.use_old_max: false
   browser.display.screen_resolution: 96
   dom.apps.reset-permissions: true
   extensions.lastAppVersion: 52.2.1
   font.internaluseonly.changed: false
   font.name.monospace.el: Consolas
   font.name.monospace.tr: Consolas
   font.name.monospace.x-baltic: Consolas
   font.name.monospace.x-central-euro: Consolas
   font.name.monospace.x-cyrillic: Consolas
   font.name.monospace.x-unicode: Consolas
   font.name.monospace.x-western: Consolas
   font.name.sans-serif.el: Calibri
   font.name.sans-serif.tr: Calibri
   font.name.sans-serif.x-baltic: Calibri
   font.name.sans-serif.x-central-euro: Calibri
   font.name.sans-serif.x-cyrillic: Calibri
   font.name.sans-serif.x-unicode: Calibri
   font.name.sans-serif.x-western: Calibri
   font.name.serif.el: Cambria
   font.name.serif.tr: Cambria
   font.name.serif.x-baltic: Cambria
   font.name.serif.x-central-euro: Cambria
   font.name.serif.x-cyrillic: Cambria
   font.name.serif.x-unicode: Cambria
   font.name.serif.x-western: Cambria
   font.size.fixed.el: 14
   font.size.fixed.tr: 14
   font.size.fixed.x-baltic: 14
   font.size.fixed.x-central-euro: 14
   font.size.fixed.x-cyrillic: 14
   font.size.fixed.x-unicode: 14
   font.size.fixed.x-western: 14
   font.size.variable.el: 17
   font.size.variable.tr: 17
   font.size.variable.x-baltic: 17
   font.size.variable.x-central-euro: 17
   font.size.variable.x-cyrillic: 17
   font.size.variable.x-unicode: 17
   font.size.variable.x-western: 17
   gfx.direct3d.last_used_feature_level_idx: 0
   mail.openMessageBehavior.version: 1
   mail.winsearch.firstRunDone: true
   mailnews.database.global.datastore.id: d9f341ce-0d47-48e3-bf29-85346f0e604
   mailnews.database.global.views.conversation.columns: {"threadCol":{"visible":true,"ordinal":"1"},"flaggedCol":{"visible":true,"ordinal":"23"},"attachmentCol":{"visible":fals…
   mailnews.database.global.views.global.columns: {"threadCol":{"visible":true,"ordinal":"1"},"flaggedCol":{"visible":true,"ordinal":"23"},"attachmentCol":{"visible":fals…
   media.gmp.storage.version.observed: 1
   network.cookie.prefsMigrated: true
   network.predictor.cleaned-up: true
   places.database.lastMaintenance: 1499277015
   places.history.expiration.transient_current_max_pages: 122334
   plugin.importedState: true
   plugin.state.flash: 0
   plugins.update.notifyUser: true
   print.print_printer: HP Photosmart 3200 series
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_bgcolor: false
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_bgimages: false
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_command:
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_downloadfonts: false
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_evenpages: true
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_footercenter:
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_footerleft: &PT
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_footerright: &D
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_headercenter:
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_headerleft: &T
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_headerright: &U
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_in_color: true
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_margin_bottom: 0.5
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_margin_left: 0.5
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_margin_right: 0.5
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_margin_top: 0.5
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_oddpages: true
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_orientation: 0
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_pagedelay: 500
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_paper_data: 1
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_paper_height: 11.00
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_paper_size: 0
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_paper_size_type: 0
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_paper_size_unit: 0
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_paper_width: 8.50
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_printer: HP LaserJet 1020
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_reversed: false
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_scaling: 1.00
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_shrink_to_fit: true
   print.printer_HP_LaserJet_1020.print_to_file: false
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_bgcolor: false
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_bgimages: false
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_command:
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_downloadfonts: false
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_evenpages: true
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_footercenter:
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_footerleft: &PT
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_footerright: &D
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_headercenter:
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_headerleft: &T
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_headerright: &U
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_in_color: true
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_margin_bottom: 0.5
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_margin_left: 0.5
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_margin_right: 0.5
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_margin_top: 0.5
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_oddpages: true
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_orientation: 0
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_pagedelay: 500
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_paper_data: 1
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_paper_height: 11.00
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_paper_size: 0
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_paper_size_type: 0
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_paper_size_unit: 0
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_paper_width: 8.50
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_printer: HP Photosmart 3200 series
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_reversed: false
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_scaling: 1.00
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_shrink_to_fit: false
   print.printer_HP_Photosmart_3200_series.print_to_file: false
   security.OCSP.disable_button.managecrl: false
   security.sandbox.content.tempDirSuffix: {5bbed5cd-33d7-4f05-b4c8-4e5e6d2e83e2}
 Graphics
   GPU #1
   Description: Intel(R) HD Graphics Family
   Vendor ID: 0x8086
   Device ID: 0x0a16
   RAM: Unknown
   Drivers: igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32
   Driver Version: 10.18.10.3308
   Driver Date: 9-16-2013
   GPU #2
   Description: NVIDIA GeForce GT 745M
   Vendor ID: 0x10de
   Device ID: 0x0fe3
   RAM: 2048
   Drivers: nvd3dumx,nvwgf2umx,nvwgf2umx nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
   Driver Version: 9.18.13.3165
   Driver Date: 10-23-2013
   Features
   Direct2D: false
   DirectWrite: true (6.3.9600.17111)
   WebGL Renderer: false
   AzureCanvasBackend: skia
   AzureCanvasAccelerated: 0
   AzureFallbackCanvasBackend: cairo
   AzureContentBackend: skia
 JavaScript
 Incremental GC: 1
 Accessibility
  Activated: 0
  Prevent Accessibility: 0
 Library Versions
   Expected minimum version
   Version in use
   NSPR
   4.13.1
   4.13.1
   NSS
   3.28.5
   3.28.5
   NSS Util
   3.28.5
   3.28.5
   NSS SSL
   3.28.5
   3.28.5
   NSS S/MIME
   3.28.5
   3.28.5
more options

Please try the following. Locate your Thunderbird profile folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-thunderbird-stores-user-data#w_how-to-find-your-profile

Close Thunderbird.

Use Windows Explorer for the following. Within the profile folder there's an 'extensions' sub-folder. Underneath 'extensions' locate the folder 'e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103'.

Delete the folder 'e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103'.

Start Thunderbird.

more options

I deleted that folder in the extensions sub-folder and then tried to start Thunderbird regularly. It wouldn't restart regularly but still can in Safe Mode.

more options

The folder 'e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103' belongs to Lightning, the Thunderbird calendar extension. Lightning didn't show up in your Troubleshooting Information underneath 'Extensions', hence the suggestion to delete the folder.

From here on, this is pretty much guessing. Try to download Lightning from AMO and install it. https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/lightning/

Information about installing extensions: https://support.mozilla.org/kb/installing-addon-thunderbird

If this still doesn't fix it, as a last resort, can you try to create a new profile using profile manager, and then start Thunderbird with the new profile? https://support.mozilla.org/en-US/kb/using-multiple-profiles

Then re-create your account in the new profile.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη christ1

more options

I’m not sure if installing the add-on from AMO would solve it, but you can try. Doing so would be possible in Safe Mode, but it will be disabled because of that mode and only work when restarting in normal mode, so the issue may persist.

Instead I would delete the extensions.rdf file in the profile folder when Thunderbird is closed, as that contains add-on entries. I’m not entirely sure about this, but recent changes lead to Thunderbird now containing its Calendar/Lightning extension within the Program Files\Mozilla Thunderbird folder (since it is distributed with Thunderbird by default now), so perhaps something was "left over" in the profile folder causing this to happen, in case you had it installed as an add-on previously.

If removing the file does not solve it, creating a new profile might be the best solution, also because you already used MozBackup, even though only one or two files may have been responsible for the original issue. Since the accounts are POP, sent mail may seem to be lost, but a profile backup should still contain them so they are easy to copy back to the new profile afterwards. The same applies to other folders that you may have created, as well as filters, subscriptions and other settings, as well as calendar data.

It is always advised to back up a current profile folder (manually) before creating a new one or doing other things, or just regularly as you may already know. Please also read the profiles article referred to at the top of the article about using multiple profiles mentioned above. For a list of files and folders in the profile, see this page.

Warning: please never use MozBackup again (and to other helpers: please spread the word). I’m not sure if you previously used it for restoring a profile other than today, but as its home page says, it’s no longer actively maintained, and it has caused a lot of issues for users. It has simply not been updated for a while and therefor did not catch up with some file and folder structures like recent Thunderbird versions currently use, so anything can happen.

more options

Safe mode. You've ruled out add-ons and broken layout, so the next most likely possibility, assuming you're not using custom userChrome or a non-default theme, is hardware acceleration. Is it enabled in Tools/Options/Advanced/General?