Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

revoke permissions of add on

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 243 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από bills.apalmer

more options

Hi team,

I want to reset/revoke/deny a permission I accidentally gave to an extension.

The extension is: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/auto-reload-tab/

Once installed, on the options page of this extension > other options > reset timer when interacting with page prompts for access "Access your data for all websites". There is no way to reset this permission? Even after removing the extension I can't get the permission dialog to appear (which indicates the extension still has this permission).

Please help

Hi team, I want to reset/revoke/deny a permission I accidentally gave to an extension. The extension is: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/auto-reload-tab/ Once installed, on the options page of this extension > other options > reset timer when interacting with page prompts for access "Access your data for all websites". There is no way to reset this permission? Even after removing the extension I can't get the permission dialog to appear (which indicates the extension still has this permission). Please help

Επιλεγμένη λύση

Wow what a quick response. That fixed my exact problem.

Thanks!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You know, unfortunately, I am not aware of an easy way to do this, but I can give you a slightly complicated method. You will be visiting some tools that most users will never discover.

One-Time Setup

In order to be able to open the console to inject commands into an extension, you need to enable add-on debugging. Here's how:

(1) Call up the Developer Tools panel, for example, by pressing Ctrl+Shift+i

(2) Click the ••• menu button toward the right side of the tools and then click Settings

(3) Scroll down to the Advanced Settings and check the last two boxes as shown in the first attached screenshot

Using the Browser Toolbox Debugger

(1) Open Firefox's Debugging page by typing or pasting the following internal address into Firefox's address bar and pressing Enter to load it

about:debugging

(2) Firefox should display a page showing all the active extensions. Find Auto Reload and click its Debug button as shown in the second attached screenshot

(3) A blank window will appear, and a small permission dialog. Often the permission dialog is behind the blank window, so you may need to use the Firefox button the Windows Taskbar to locate it and click OK as indicated in the third attached screenshot.

(4) Paste the following script into the command line at the bottom of the Console and press Enter to run it:

// Clean out optional "<all_urls>" permission
browser.permissions.getAll().then(resp => {
 if (resp.origins.length == 0){
  console.log('There are no host permissions for this extension');
 } else {
  if (resp.origins.includes('<all_urls>')){
   console.log('Attempting to remove "<all_urls>" permission --');
   browser.permissions.remove({origins: ["<all_urls>"]}).then(msg => {
    console.log('Removal successful (' + msg + ')');}).catch(err => {
    console.log('Problem: ' + err)});
  } else {
   console.log('Did not find the "<all_urls>" permission, but found these hosts: [' + resp.origins.join(',') + ']');
  }
 }
});

The fourth screenshot shows what the script should report if it successfully removed the "all_urls" permission.

You can close this window now.

(5) When you go back to the Auto Reload options page, the button to grant permission should be back since the extension detects that it does not have that permission any more.

Success?

This is a bit of a specialized script, and there may be a more general way to revoke "optional" permissions (optional meaning you can grant or decline after installation). I just didn't find one in a quick search.

more options

Επιλεγμένη λύση

Wow what a quick response. That fixed my exact problem.

Thanks!