Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

can not access my bank log in page all of a sudden

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
more options

After banking on line for ages I suddenly get this message when trying to go to my bank log in page.

"The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to auth.scotiaonline.scotiabank.com.

   This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

I have not changed any settings since last accessing this page???

After banking on line for ages I suddenly get this message when trying to go to my bank log in page. "The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to auth.scotiaonline.scotiabank.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies." I have not changed any settings since last accessing this page???