Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unable to open Google Sheets documents in Firefox

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 3 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

Brand new installation of Firefox 88.0 on Windows 10 Pro Build 19041.867

Attempting to open Google Sheets document gives an error message as follows (crop of screenshot attached):

Loading issue Troubleshoot this issue by clearing application resources Step 1 Follow these instructions to clear your cache and cookies Step 2 Then, reload this page

I have not as yet added any extensions to Firefox, I have cleared cache and cookies as suggested, and I have also restarted Firefox in Troubleshoot Mode - but the same error occurs.

Additionally, I have tried "Refreshing" Firefox - no change.

Brand new installation of Firefox 88.0 on Windows 10 Pro Build 19041.867 Attempting to open Google Sheets document gives an error message as follows (crop of screenshot attached): '''Loading issue''' Troubleshoot this issue by clearing application resources '''Step 1''' Follow these instructions to clear your cache and cookies '''Step 2''' Then, reload this page I have not as yet added any extensions to Firefox, I have cleared cache and cookies as suggested, and I have also restarted Firefox in Troubleshoot Mode - but the same error occurs. Additionally, I have tried "Refreshing" Firefox - no change.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Can you show us what you are seeing?

more options

Here is a cropped screenshot to show the Google error message.

more options

You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.

more options

Screenshot was not helpful.