Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Search options not appearing

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
more options

Hello! I have enabled a few extra search engines and they no longer appear when I go to search from the search/URL bar. This happened probably around the time of updating to iOS 15. Restarting the phone, quitting and re-opening the Firefox app, and disabling and re-enabling the search engines do not resolve the issue. I’ve included a picture of my selected search engines as well as a pic of what it looks like when I go to search (ie. only the keyboard and suggestions appear, not the different search engines as expected.) thanks! I’m still running iOS 15 on an iPhone SE and the Firefox app is up to date (v 38.1).

Hello! I have enabled a few extra search engines and they no longer appear when I go to search from the search/URL bar. This happened probably around the time of updating to iOS 15. Restarting the phone, quitting and re-opening the Firefox app, and disabling and re-enabling the search engines do not resolve the issue. I’ve included a picture of my selected search engines as well as a pic of what it looks like when I go to search (ie. only the keyboard and suggestions appear, not the different search engines as expected.) thanks! I’m still running iOS 15 on an iPhone SE and the Firefox app is up to date (v 38.1).
Συνημμένα στιγμιότυπα