Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Code added to WordMress Posts and Pages when editing them

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Good day

When I edit/create a WordPress Post or Page the following code is added to these pages. Please let me know how to stop this.

<script src="" moz-extension"="" being="" added="" to="" wordpress="" pages="" <="" p=""></script>

Good day When I edit/create a WordPress Post or Page the following code is added to these pages. Please let me know how to stop this. <script src=""moz-extension" being added to wordpress pages

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Could be a problem with an extension.

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window