Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

no email notifications from google calendar

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
more options

enabled email notifications/changes in google calendar. entered a change in the calendar, never get the email notification in firefox.

also in settings entered google calendar in web address to add notification settings, does not save my setting. see pic

enabled email notifications/changes in google calendar. entered a change in the calendar, never get the email notification in firefox. also in settings entered google calendar in web address to add notification settings, does not save my setting. see pic
Συνημμένα στιγμιότυπα