Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't access some websites, I need them for work related stuff.

more options

Hi, I'm trying to access this website: https://www.concursolutions.com/ But I can't, I believe it's because the new Firefox tends to block a lot of stuff, I tried to add the website as an exemption, but I'm still having issues, any idea how to fix this? Thanks,

Hi, I'm trying to access this website: https://www.concursolutions.com/ But I can't, I believe it's because the new Firefox tends to block a lot of stuff, I tried to add the website as an exemption, but I'm still having issues, any idea how to fix this? Thanks,

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Could you describe the problem in more detail -- Are you getting a secure connection error? Or do you have a problem signing in (for example, looping back to the login form)?


For secure connection errors, please copy the error code (in CAPS like SEC_ERROR_SOMETHING) and paste it into a reply here (at https://support.mozilla.org/questions/1397583, not by email). Sometimes you need to click an "Advanced..." button in the error page to find the code. More info on those codes: How to troubleshoot security error codes on secure websites.


If you are getting an "Access Denied" message with a Reference #:

This message is generated by a website's perimeter security system (AKA as a Web Application Firewall), which is designed to prevent bot and other suspicious connections to the website.

Some possible issues to consider:

(A) If you are using a VPN when accessing these sites, try without the VPN.

When you are using a VPN, your IP address is from a remote system used by many strangers. So if that IP address is temporarily banned due to someone else's activity, that also will affect you. If you need the VPN, try selecting a different server or exit node in your VPN software.

(B) If you have customized any privacy preferences that affect browser requests -- for example, modifying your "user agent" or referring site header -- you may need to undo those changes

Also, some add-ons may modify headers in a way that looks suspicious to these systems. We can't really tell how your browser identified itself to the problem site based on how it identified itself to this site, because add-ons are restricted in how they interact with this site. Can you think of any add-ons you use that might make privacy-related tweaks to your requests?

(C) If you have Firefox set not to accept ANY cookies, that also could be a problem for some sites

(D) Maybe your requests are modified by an intermediary (such as a proxy server, your security software, or an interloper)

Although most people are not intentionally using a proxy server, Firefox may discover one set up in your system settings. Sometimes forcing Firefox to ignore those settings helps with weird connection issues. Here's how:

Open the Settings page using either:

  • "3-bar" menu button > Settings
  • (menu bar) Tools > Settings
  • type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the very tiny search box at the top of the page, type proxy and Firefox should filter to the "Network Settings" section of the page.

Click the Settings button, change the top setting to "No Proxy" and then click the OK button at the bottom of the dialog to save your change.

Any difference?