Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Ctrl+Shift+Tab hotkey doesn't work after update.

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

Previously, "Ctrl+Shift+Tab" hotkey switched tabs in the reverse order they were recently used (like "Ctrl+Tab" but in reverse order). Now it opens the "List all tabs". The menu option "Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order" is enabled. I have tried running the browser in troubleshooting mode, but the problem persists.

Previously, "Ctrl+Shift+Tab" hotkey switched tabs in the reverse order they were recently used (like "Ctrl+Tab" but in reverse order). Now it opens the "List all tabs". The menu option "Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order" is enabled. I have tried running the browser in troubleshooting mode, but the problem persists.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.