Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Buttons and dropdowns on certain screens don't work and on one finance in particular

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
more options

FF 109.0 on W10 Pro 64-bit

I am finding some websites, which require buttons to be pushed to either move to another page or to drop down some further options. In the first instance, a coloured button on a white screen ("Next" etc.) is surrounded by dotted lines when "moused", but doesn't cause a move. In the second, clicking on a caption on a white screen should cause the upper screen to darken and offer further caption options, in white.

I attach screenshots of the "dropdown" problem taken on another browser (Chrome-based) which does work. NS1 shows the first screen, and NS2 the next correct option.

The website in question has as many privileges as can be given it (popups, trackers allowed etc.) but it doesn't make any difference.

As I mention, Chrome browsers work OK with this.

I have also found that other websites, usually to do with processing an online purchase, also behave poorly, with non-functioning buttons. I'm sure that some of it is down to poor website design, but not all.

Having tested all the settings, I am reluctantly drawn to the conclusion that this might be yet another add-on-caused problem. In normal circumstances, I would tackle this with the "binary elimination" of add-ons (turn off half, in half Y/N etc.). However, as this is a financial site which is itself a nightmare to use when running properly, and I cannot keep logging on and off, as eventually it will probably block me (and me from my money) as some sort of security thing.

If anyone has any suggestions or experience of this problem, I'd welcome a heads-up. Otherwise it'll be other browsers only.

FF 109.0 on W10 Pro 64-bit I am finding some websites, which require buttons to be pushed to either move to another page or to drop down some further options. In the first instance, a coloured button on a white screen ("Next" etc.) is surrounded by dotted lines when "moused", but doesn't cause a move. In the second, clicking on a caption on a white screen should cause the upper screen to darken and offer further caption options, in white. I attach screenshots of the "dropdown" problem taken on another browser (Chrome-based) which does work. NS1 shows the first screen, and NS2 the next correct option. The website in question has as many privileges as can be given it (popups, trackers allowed etc.) but it doesn't make any difference. As I mention, Chrome browsers work OK with this. I have also found that other websites, usually to do with processing an online purchase, also behave poorly, with non-functioning buttons. I'm sure that some of it is down to poor website design, but not all. Having tested all the settings, I am reluctantly drawn to the conclusion that this might be yet another add-on-caused problem. In normal circumstances, I would tackle this with the "binary elimination" of add-ons (turn off half, in half Y/N etc.). However, as this is a financial site which is itself a nightmare to use when running properly, and I cannot keep logging on and off, as eventually it will probably block me (and me from my money) as some sort of security thing. If anyone has any suggestions or experience of this problem, I'd welcome a heads-up. Otherwise it'll be other browsers only.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.