Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to make Firefox ask for permissions for camera and microphone separately from each other?

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

Hello!

Whenever I join a conference/meeting, web version of Teams asks for camera and microphone in one window, e. g. "Allow camera and microphone? yes/no". I can, of course, press No, then press "Yes, continue without audio" in Teams, and then allow microphone, but that's really annoying.

Is it possible for firefox to ask it in two separate dialog window? 1. Do you want to grant Teams access to microphone? - yes 2. Do you want to grant Teams access to camera? - no

Hello! Whenever I join a conference/meeting, web version of Teams asks for camera and microphone in one window, e. g. "Allow camera and microphone? yes/no". I can, of course, press No, then press "Yes, continue without audio" in Teams, and then allow microphone, but that's really annoying. Is it possible for firefox to ask it in two separate dialog window? 1. Do you want to grant Teams access to microphone? - yes 2. Do you want to grant Teams access to camera? - no

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.