Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

about:support displays GPU #1 RAM value is 0 for 6600 XT with Mesa Driver

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

I'm trying to identify why the GPU RAM is reported as 0 in the report when an expected value should be greater than 0. If the browser is actually treating the GPU as having zero RAM it might be a starting point to investigate why the browser is unresponsive for sometimes up to 30 second when 42 tabs are open and I'm opening a new tab and trying to interact with an existing tab after switching between tabs or windows. Often these are divided between two or three windows grouping tabs as part of a multi monitor workflow while editing Wiki content. The system responsiveness is unaffected and other program do not change in their responsiveness. This occurs while CPU is under load and not under load, but occurs more frequently when under cpu load (low priority compute applications via BOINC for distributed computing). No GPU compute is being used.

Firefox was installed via the Pop!_OS Pop!_Shop. Confusingly the Pop!_Shop lists two Firefox Browsers (one by Mozilla, and one by the Mozilla Corporation) I'm told that these are separate due to their app IDs not matching which prevents the listings from being merged, but it is unclear which is sourced from what repository and how they differ for install as flatpak, deb, etc are not specified in the UI of the Pop!_Shop.

I'm trying to identify why the GPU RAM is reported as 0 in the report when an expected value should be greater than 0. If the browser is actually treating the GPU as having zero RAM it might be a starting point to investigate why the browser is unresponsive for sometimes up to 30 second when 42 tabs are open and I'm opening a new tab and trying to interact with an existing tab after switching between tabs or windows. Often these are divided between two or three windows grouping tabs as part of a multi monitor workflow while editing Wiki content. The system responsiveness is unaffected and other program do not change in their responsiveness. This occurs while CPU is under load and not under load, but occurs more frequently when under cpu load (low priority compute applications via BOINC for distributed computing). No GPU compute is being used. Firefox was installed via the Pop!_OS Pop!_Shop. Confusingly the Pop!_Shop lists two Firefox Browsers (one by Mozilla, and one by the Mozilla Corporation) I'm told that these are separate due to their app IDs not matching which prevents the listings from being merged, but it is unclear which is sourced from what repository and how they differ for install as flatpak, deb, etc are not specified in the UI of the Pop!_Shop.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.