Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Hoping to shoehorn-in a backup of my bookmarks; new laptop, new everything

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
more options

Some background first: To start with, I don't do clouds or file sharing, and almost no social media. I used to do bimonthly backups (to any of three external hard drives) until my wife died four years ago. Never thought about it again until very late December. Decided I'd do it on January 1. Hard drive crashed on December 29, on an older laptop running Windows 10. Paid an obscene amount of money for the (successful) data recovery effort, and have it all on an external hard drive. That older laptop had other (physical) problems as well, so I bought a new one running Windows 11 while the data recovery effort was going on. I've been using Firefox exclusively for 20 years, I imagine, and I've got hundreds of bookmarks. (I tend to do a lot of research.)

Current issue: When I installed Firefox on the new laptop, it wanted to import bookmarks, but of course, they weren't available. Got the recovery drive back. Researched... located the folders that Mozilla says contains the bookmarks. Stopped Firefox. ...AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles Renamed the folders therein. Copied the similarly named folders from the recovery drive to this location. (Names and/or extensions were similar, but not exact.) Fired up Firefox. Deep sigh. It didn't work. Stopped Firefox again. Renamed the file extensions. Fired up Firefox again. Back up and running again, your witness, I'm writing this.

So, it's not a matter of simple file substitution. Is there another way to recover bookmarks from a file?

Some background first: To start with, I don't do clouds or file sharing, and almost no social media. I used to do bimonthly backups (to any of three external hard drives) until my wife died four years ago. Never thought about it again until very late December. Decided I'd do it on January 1. Hard drive crashed on December 29, on an older laptop running Windows 10. Paid an obscene amount of money for the (successful) data recovery effort, and have it all on an external hard drive. That older laptop had other (physical) problems as well, so I bought a new one running Windows 11 while the data recovery effort was going on. I've been using Firefox exclusively for 20 years, I imagine, and I've got hundreds of bookmarks. (I tend to do a lot of research.) Current issue: When I installed Firefox on the new laptop, it wanted to import bookmarks, but of course, they weren't available. Got the recovery drive back. Researched... located the folders that Mozilla says contains the bookmarks. Stopped Firefox. ...AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles Renamed the folders therein. Copied the similarly named folders from the recovery drive to this location. (Names and/or extensions were similar, but not exact.) Fired up Firefox. Deep sigh. It didn't work. Stopped Firefox again. Renamed the file extensions. Fired up Firefox again. Back up and running again, your witness, I'm writing this. So, it's not a matter of simple file substitution. Is there another way to recover bookmarks from a file?

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.