Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Double-clicking sometimes opens a bookmark page

  • 9 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Sidonie.wa

more options

Hello at Mozilla Support,

I'm having this issue where sometimes, when I double-click to download a link or open a downloads item, it opens the same bookmark page instead. This is the page, and not sure if it's alphabetical, since this pages starts with an 'a' "https://authorspublish.com/#optin" Wondering how I can get this to stop changing the page I am on and opening the bookmark.

Thanks, Sonya

Hello at Mozilla Support, I'm having this issue where sometimes, when I double-click to download a link or open a downloads item, it opens the same bookmark page instead. This is the page, and not sure if it's alphabetical, since this pages starts with an 'a' "https://authorspublish.com/#optin" Wondering how I can get this to stop changing the page I am on and opening the bookmark. Thanks, Sonya

Επιλεγμένη λύση

When you click (single-click) a download on the downloads list, Firefox may open it in a tab (if it's a PDF or image, for example) or may open it in an external application (if it's a Word/Excel/PowerPoint, for example).

If you double-click a download, the second click may go to whatever was behind the list instead of being ignored. I wonder whether that is what is happening?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Hi Sonya, could you describe in more detail where you are clicking (or double-clicking)? Is it the drop-down from the Downloads toolbar button, or in the separate Downloads window (Ctrl+J), or is it a link in a web page displayed in the current tab?

Χρήσιμο;

more options

Quote: I double-click to download a link or open a downloads item

Where you you clicking ? Is this a link on a webpage or a history link (history menu or sidebar)?

Χρήσιμο;

more options

It seems to be if I double-click in the downloads window box that opens when I try and open a downloaded item. I might happen at other times, but I know for sure it happens doing this.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

When you click (single-click) a download on the downloads list, Firefox may open it in a tab (if it's a PDF or image, for example) or may open it in an external application (if it's a Word/Excel/PowerPoint, for example).

If you double-click a download, the second click may go to whatever was behind the list instead of being ignored. I wonder whether that is what is happening?

Χρήσιμο;

more options

Oh, yes, I think that's it. I see those bookmarks on the top bar of my browser. I don't think those used to be there in the past, since I didn't have this problem in the past. Is there some way to take those bookmark links of the top bar?

Χρήσιμο;

more options

You can hide the Bookmarks Toolbar except on new tabs, if that would be useful. More details on that configuration in this article: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window.

Χρήσιμο;

more options

Thank you so much for all your help.

Χρήσιμο;

more options

Keep in mind that if you hide the Bookmarks Toolbar then you may end up with clicking on a webpage instead.

Χρήσιμο;

more options

Thanks. I will. But at least now I know why it's doing it and not some kind of virus on my system. Thank you for the help.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.