Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox does not sync

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

Hi, I create an account to sync Bookmarks, Passwords, Add-ons, History etc from one computer to an other. I successfully created the account, verify mails, checkbox all features to sync in settings, and click on "sync' multiple times. But nothing is synced on my new computer. On the log I saw (about:sync-log):ab

    1. On new computer side

1674839909897 FirefoxAccounts ERROR FxA rejecting with error UNVERIFIED_ACCOUNT, details: undefined 1674839909897 FirefoxAccounts ERROR Background refresh of initial profile failed: Error: UNVERIFIED_ACCOUNT(resource://gre/modules/FxAccounts.jsm:1561:18) JS Stack trace: _error@FxAccounts.jsm:1561:18


1675070999227 FirefoxAccounts ERROR Background refresh of profile failed: {"name":"FxAccountsProfileClientError","code":null,"errno":998,"error":"NETWORK_ERROR","message":"[Exception... \"NS_ERROR_ABORT\" nsresult: \"0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)\" location: \"JS frame :: resource://services-common/rest.js :: onStopRequest :: line 491\" data: no]"}

    1. On previous computer side

Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error Sync.Service DEBUG Not syncing:login returned false

Can you help me please ? Mrs RICHTER

Hi, I create an account to sync Bookmarks, Passwords, Add-ons, History etc from one computer to an other. I successfully created the account, verify mails, checkbox all features to sync in settings, and click on "sync' multiple times. But nothing is synced on my new computer. On the log I saw (about:sync-log):ab ## On new computer side ------------- 1674839909897 FirefoxAccounts ERROR FxA rejecting with error UNVERIFIED_ACCOUNT, details: undefined 1674839909897 FirefoxAccounts ERROR Background refresh of initial profile failed: Error: UNVERIFIED_ACCOUNT(resource://gre/modules/FxAccounts.jsm:1561:18) JS Stack trace: _error@FxAccounts.jsm:1561:18 ----------- 1675070999227 FirefoxAccounts ERROR Background refresh of profile failed: {"name":"FxAccountsProfileClientError","code":null,"errno":998,"error":"NETWORK_ERROR","message":"[Exception... \"NS_ERROR_ABORT\" nsresult: \"0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)\" location: \"JS frame :: resource://services-common/rest.js :: onStopRequest :: line 491\" data: no]"} ##On previous computer side ---- Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error Sync.Service DEBUG Not syncing:login returned false Can you help me please ? Mrs RICHTER

Επιλεγμένη λύση

My problem has been solved but no clue why/how. The only things I did was writing this issue. Maybe it takes a (long) time to sync ?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release I suggest running more than one version as a back up of your data. If one browser goes BOOM, your data will be in the other browser(s).

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

Χρήσιμο;

more options

I was having sync issues with 109. All my devices were not showing in the sync tab and it took a few days for them to show.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

My problem has been solved but no clue why/how. The only things I did was writing this issue. Maybe it takes a (long) time to sync ?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Cannelle

Χρήσιμο;

more options

Great. Not sure what happened behind the scene with sync.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.