Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Profile Lost in Upgrade

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

Hi,

I have just upgraded to the newest version of Firefox in the Ubuntu 22.04 LTS Repository. I'm running LXLE Linux, a Debian derivative.

I ran

sudo apt-get update

to update my sources, and then ran

sudo apt-get upgrade

to execute the system upgrade.

After I upgraded, I started Firefox, and all my history over 6 months, my passwords, and my profile settings were obliterated to a stock Firefox install.

How do I access my old information? I have lost passwords. I cannot access business information or email. I have tried searching for profiles using about:profiles, but I have only one - the default. I have also searched in the .mozilla/firefox folder in my home directory, and I find profiles.ini in that folder. However, there are only two profiles, and I tried setting Default=1 for each of them and then starting Firefox, but with no different result. The new installation of Firefox launches.

In my /home/deadpool/snap folder, I have firefox, and multiple versions, or so it seems. I have this:

deadpool@deadpool-pc:~/snap/firefox$ ls 2263 2277 common current deadpool@deadpool-pc:~/snap/firefox$ ls -lah total 20K drwxr-xr-x 5 deadpool deadpool 4.0K Jan 31 12:29 . drwx------ 10 deadpool deadpool 4.0K Jul 31 2022 .. drwxr-xr-x 4 deadpool deadpool 4.0K Jan 10 2020 2263 drwxr-xr-x 4 deadpool deadpool 4.0K Jan 31 12:29 2277 drwxr-xr-x 4 deadpool deadpool 4.0K Jan 10 2020 common lrwxrwxrwx 1 deadpool deadpool 4 Jan 31 12:29 current -> 2277 deadpool@deadpool-pc:~/snap/firefox$

It looks like there is a symlink for current to the 2077. I would hypothesize that if I set the symlink to 2263, I would see my old firefox install. Is that correct? I don't want to break my install or lose data. I'm sick of that shit.

Thanks, Nathan

Hi, I have just upgraded to the newest version of Firefox in the Ubuntu 22.04 LTS Repository. I'm running LXLE Linux, a Debian derivative. I ran sudo apt-get update to update my sources, and then ran sudo apt-get upgrade to execute the system upgrade. After I upgraded, I started Firefox, and all my history over 6 months, my passwords, and my profile settings were obliterated to a stock Firefox install. How do I access my old information? I have lost passwords. I cannot access business information or email. I have tried searching for profiles using about:profiles, but I have only one - the default. I have also searched in the .mozilla/firefox folder in my home directory, and I find profiles.ini in that folder. However, there are only two profiles, and I tried setting Default=1 for each of them and then starting Firefox, but with no different result. The new installation of Firefox launches. In my /home/deadpool/snap folder, I have firefox, and multiple versions, or so it seems. I have this: deadpool@deadpool-pc:~/snap/firefox$ ls 2263 2277 common current deadpool@deadpool-pc:~/snap/firefox$ ls -lah total 20K drwxr-xr-x 5 deadpool deadpool 4.0K Jan 31 12:29 . drwx------ 10 deadpool deadpool 4.0K Jul 31 2022 .. drwxr-xr-x 4 deadpool deadpool 4.0K Jan 10 2020 2263 drwxr-xr-x 4 deadpool deadpool 4.0K Jan 31 12:29 2277 drwxr-xr-x 4 deadpool deadpool 4.0K Jan 10 2020 common lrwxrwxrwx 1 deadpool deadpool 4 Jan 31 12:29 current -> 2277 deadpool@deadpool-pc:~/snap/firefox$ It looks like there is a symlink for current to the 2077. I would hypothesize that if I set the symlink to 2263, I would see my old firefox install. Is that correct? I don't want to break my install or lose data. I'm sick of that shit. Thanks, Nathan

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.