Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

File open dialog and file save dialog boxes don't launch. External URL handlers also don't launch.

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
more options

Starting a few weeks ago, Firefox stopped being able to save files if a dialog box was involved. (If it doesn't take a dialog box, like a JavaScript-triggered file download, then the file saves just fine.) It also can't open files.

I'm running Firefox on linux, Ubuntu 22.10 specifically. When I run it from a terminal and then watch the error output, if I try ^O or ^S, the error message on console is this:

(firefox:35195): Gtk-WARNING **: 10:54:26.232: Can't open portal file chooser: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.FileChooser” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop

When I try to get Firefox to open an external URL handler (In this case, using a Zoom link in an email message in Thunderbird, which opens in Firefox and then Firefox is supposed to launch Zoom), the error message on console is this:

[Parent 35195, Main Thread] WARNING: Could not launch default application for URI: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.OpenURI” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop: 'glib warning', file /build/firefox/parts/firefox/build/toolkit/xre/nsSigHandlers.cpp:167

    • (firefox:35195): WARNING **: 10:55:56.064: Could not launch default application for URI: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.OpenURI” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop

I did some googling and it looks like bugs in Firefox spawning error messages like this have been opened, patched and closed in previous years, so I guess it's that smae bug again? I don't know. I've been waiting for the dev team to spot this one and patch it but I updated Firefox and it's still present.

I've tried opening in Safe Mode, no change. I've tried disabling all my extensions, no change. I've tried refreshing Firefox (ie resetting to default settings), no change. I followed some advice in a bug thread to install the package xdg-desktop-portal, which changed the open&save error messages to the current ones, but besides that no luck.

Any ideas? I know this is a dense one, sorry. Thanks for your volunteer work helping ppl like me :)

Starting a few weeks ago, Firefox stopped being able to save files if a dialog box was involved. (If it doesn't take a dialog box, like a JavaScript-triggered file download, then the file saves just fine.) It also can't open files. I'm running Firefox on linux, Ubuntu 22.10 specifically. When I run it from a terminal and then watch the error output, if I try ^O or ^S, the error message on console is this: (firefox:35195): Gtk-WARNING **: 10:54:26.232: Can't open portal file chooser: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.FileChooser” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop When I try to get Firefox to open an external URL handler (In this case, using a Zoom link in an email message in Thunderbird, which opens in Firefox and then Firefox is supposed to launch Zoom), the error message on console is this: [Parent 35195, Main Thread] WARNING: Could not launch default application for URI: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.OpenURI” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop: 'glib warning', file /build/firefox/parts/firefox/build/toolkit/xre/nsSigHandlers.cpp:167 ** (firefox:35195): WARNING **: 10:55:56.064: Could not launch default application for URI: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.OpenURI” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop I did some googling and it looks like bugs in Firefox spawning error messages like this have been opened, patched and closed in previous years, so I guess it's that smae bug again? I don't know. I've been waiting for the dev team to spot this one and patch it but I updated Firefox and it's still present. I've tried opening in Safe Mode, no change. I've tried disabling all my extensions, no change. I've tried refreshing Firefox (ie resetting to default settings), no change. I followed some advice in a bug thread to install the package xdg-desktop-portal, which changed the open&save error messages to the current ones, but besides that no luck. Any ideas? I know this is a dense one, sorry. Thanks for your volunteer work helping ppl like me :)

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.