Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 109 and earlier condenses multiple spaces in a filename into a single space on download

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

I am using Firefox and other browsers to attempt to download files containing multiple spaces in the filename, but only Firefox is condensing the multiple spaces down to a single space when downloading. I've seen this in another support request, dated June of 2021, but there was no resolution posted. Any help would be appreciated. I can see the app displaying the file correctly, and when moving the file among the different stops in the app, the spaces are replaced by the '+' char, so as to keep track of the spaces. However, as soon as it lands on the download option, it retains only a single space. Thanks in advance.

Kev

I am using Firefox and other browsers to attempt to download files containing multiple spaces in the filename, but only Firefox is condensing the multiple spaces down to a single space when downloading. I've seen this in another support request, dated June of 2021, but there was no resolution posted. Any help would be appreciated. I can see the app displaying the file correctly, and when moving the file among the different stops in the app, the spaces are replaced by the '+' char, so as to keep track of the spaces. However, as soon as it lands on the download option, it retains only a single space. Thanks in advance. Kev

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.