Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

all tabs visible at once ?

more options

hey, i couldn't find any option for it, so i'm asking here. i switched from chrome to firefox but i noticed that once you reach a certain amount of tabs, you need to start scrolling through your tabs. how do i make it so, that all tabs are visible at once and theres no need for scrolling ? thank you

hey, i couldn't find any option for it, so i'm asking here. i switched from chrome to firefox but i noticed that once you reach a certain amount of tabs, you need to start scrolling through your tabs. how do i make it so, that all tabs are visible at once and theres no need for scrolling ? thank you

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Firefox has a default minimum tab width of 76 pixels, and you can easily lower that to 50 pixels, although compared to Chrome, you still won't be able to fit as many tabs before scroll buttons appear. To make the tabs narrower than 50 pixels requires either:

(A) Using pinned tabs for tabs you intend to keep open for an extended time

These only show the icon, no title text: Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away

(B) Diving into the community-supported (i.e., not officially supported) realm of creating a userChrome.css file to apply custom style rule overrides directly to the interface.

Before trying those options, see whether this gets you to a good place:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.tabs.tabMinWidth and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference (or click the pencil button) to display an editing field, and change the value to 50 then press Enter or click the blue check mark button to save the change. Although this page lets you see any value you want, values lower than 50 will be rounded back up to 50.

What do you think?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.