Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Command-Zoom Neccesary for Low Vision Accessibility

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I have low vision and need the command-zoom feature to be restored to make FF accessible again. How do I do it? I really don't want to switch browsers.

Thanks

I have low vision and need the command-zoom feature to be restored to make FF accessible again. How do I do it? I really don't want to switch browsers. Thanks

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Firefox has a Zoom section in Settings to set the default zoom level for webpages.

See also:

Note that you should be cautious with changing settings like the default minimum font-size and disabling website fonts (issues with iconic fonts) and disabling website colors (losing background images) as this can affect websites in a negative way.

Χρήσιμο;

more options

Yes, this was a change in Firefox 109 (release notes):

On macOS, Ctrl or Cmd + trackpad or mouse wheel now scrolls the page instead of zooming. This avoids accidental zooming and matches the behavior of other web browsers on macOS.

The current release is 110, but this hasn't changed back.

To change the setting yourself:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste mousewheel.with_meta.action and pause while the list is filtered (on Mac, "meta" key refers to the Command key)

(3) Double-click the preference to display an editing field, and change the value to 3 then press Enter/Return or click the blue check mark button to save the change.

For reference as to what different values do:

  • 0 => ignore the action
  • 1 => scrolling normally (default on Mac OS)
  • 2 => go back or go forward in tab history
  • 3 => standard/reflowing zoom (previous default on Mac OS)
  • 4 => flip to horizontal scroll
  • 5 => pinch/magnification zoom

Success?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.