Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Retrieve lost bookmark folders

more options

How to retrieve lost bookmark folders. I can see all my folders but I'm unable to retrieve them by Click the Firefox button and then Bookmarks. Click Import and Backup >> Restore. Then select the most recent bookmarks backup or click Choose File to select an older backup file located in the directory. The Backups don't contain all my folders. I need to restore all the folder depicted in the left data column.

How to retrieve lost bookmark folders. I can see all my folders but I'm unable to retrieve them by Click the Firefox button and then Bookmarks. Click Import and Backup >> Restore. Then select the most recent bookmarks backup or click Choose File to select an older backup file located in the directory. The Backups don't contain all my folders. I need to restore all the folder depicted in the left data column.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

rwbachmann said

I can see all my folders but I'm unable to retrieve them by Click the Firefox button and then Bookmarks.

When you say you can see the folder but you can't retrieve them, do you mean if you hover over them on the menu or click them, the folder is empty -- it has no contents?

If you open the Library window (Ctrl+Shift+O as in Organizer), can you find your bookmarks anywhere else, like Firefox moved them? For example, search for a bookmark that should be in one of those folders using the tiny box at the upper right of the Library window. Then right-click the bookmark and choose Show in Folder. Firefox should select that folder in the left column and show its contents on the right.

Let us know what you see.

Also, just in case you use the "Default Bookmark Folder" add-on, you should disable it before performing Restore/Import operations because it probably will dutifully move all the bookmarks to your default folder instead of keeping them in the same locations they were in your backup/export file.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.