Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

90 degree rotated image display in browser after FTP Upload

  • 8 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από alpha5

more options

After FTP upload, jpg images are displayed rotated in FireFox-Browser (111.0.1 - 32-Bit). In IE looks OK. The website is built with dreamweaver 8.0. What can I do?

After FTP upload, jpg images are displayed rotated in FireFox-Browser (111.0.1 - 32-Bit). In IE looks OK. The website is built with dreamweaver 8.0. What can I do?

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Current Firefox versions by default rotate JPG images according to EXIF data. Do or did those images have EXIF data to orientate them ?

Χρήσιμο;

more options

Hmm ... I don't even know what EXIF data is. I took photos with a Canon camera, formatted them with Photoshop, built them into the page with Dreamweaver and uploaded them via FTP.

That the browser automatically rotates images is ..... let's say " interesting ". I don't know where I could find this EXIF data to edit it as needed.

When I visit the links provided, I learn that probably my camera generates this orientation data. But unfortunately I do not recognize how I can change them afterwards. Maybe with an html code to the photo?

Or I make screenshots of the affected photos on the monitor and reproduce them to "neutralize" the EXIF data.

Regrettable that this is so complicated.

Thanks for your help!

Χρήσιμο;

more options

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?


Χρήσιμο;

more options

Unfortunately, no. The problem page is in a closed area. But I have solved the problem in the meantime - certainly complicated. I took a picture, which was not rotated, copied an affected picture into it and saved the whole thing under a new name. A "stone-age" methdode, but it worked. Is it possible to use the "image-orientation: none;" as html code? Surely it would be more convenient to correct the rotation with a code/command.

Χρήσιμο;

more options

That would be about adding a rule to one of the CSS file.

img { image-orientation: none; }

Χρήσιμο;

more options

CSS ... hmmm?! would that also be converted into an html code for the affected page? With CSS I do not know myself unfortunately.

Χρήσιμο;

more options

That can be done by adding an inline STYLE tag under the <head> section at the top of the HTML file.

<style>
 img { image-orientation: none; }
</style>

Χρήσιμο;

more options

Ohh ... that's great! I will try that out! Thanks a lot !!! Here with me it is now late at night. I will get out now. Once again, thank you very much for this tip. If I fail, I will certainly end up here again :-) Best greetings

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.