Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

v 3.6.13 causes problems with closing "home" tab, and crashing.

  • 1 απάντηση
  • 13 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I installed v3.6.13 recently, and noted a problem in closing tabs.

 * The "home" or default 1st tab of the browser opens correctly and will correctly browse to other sites.
 * I can open and close other tabs, however I can not close that 1st or default tab.
 * When I have multiple tabs open, I have tried to close that tab with the |X| close tab button, with the left-click and close tab menu command, and using the wheel/center click button. None of these will close that window.
 * When I have multiple tabs open, and close all but one other tab, both of these tabs still navigate properly. BUT if I close that next-to-the-last tab, the problem closes or crashes.
I installed v3.6.13 recently, and noted a problem in closing tabs. * The "home" or default 1st tab of the browser opens correctly and will correctly browse to other sites. * I can open and close other tabs, however I can not close that 1st or default tab. * When I have multiple tabs open, I have tried to close that tab with the |X| close tab button, with the left-click and close tab menu command, and using the wheel/center click button. None of these will close that window. * When I have multiple tabs open, and close all but one other tab, both of these tabs still navigate properly. BUT if I close that next-to-the-last tab, the problem closes or crashes.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See:

If it does work in Safe-mode then disable all extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears.