Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Printing (on HPC309n-s) inoperative with Firefox 4 or 5; works fine with 3.6--suggestions?

  • Καμία απάντηση
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
more options

Unable to print from the Firefox 4 or 5 to an HP C309n-s printer; "File>Print" or "File>Print Preview" buttons do not respond when clicked. With 3.6.18 and prior versions, printing works fine. Printer drivers are most recent versions available from HP website.

Unable to print from the Firefox 4 or 5 to an HP C309n-s printer; "File>Print" or "File>Print Preview" buttons do not respond when clicked. With 3.6.18 and prior versions, printing works fine. Printer drivers are most recent versions available from HP website.