Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox crashes on start up ok in safe mode

 • 10 απαντήσεις
 • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από mariaha

more options

Firefox crashes on start-up. I am able to start-up in safe mode. Have disabled add-ons updated firefox but still only able to start-up in safe mode

Firefox crashes on start-up. I am able to start-up in safe mode. Have disabled add-ons updated firefox but still only able to start-up in safe mode

Επιλεγμένη λύση

Try turning off hardware acceleration in Firefox:

You might need to restart Firefox in order for this to take effect, so save all work first (e.g., mail you are composing, online documents you're editing, etc.).

Then perform these steps:

 • Click the orange Firefox button at the top left, then select the "Options" button, or, if there is no Firefox button at the top, go to Tools > Options.
 • In the Firefox options window click the Advanced tab, then select "General".
 • In the settings list, you should find the Use hardware acceleration when available checkbox. Uncheck this checkbox.
 • Now, restart Firefox and see if the problems persist.

Additionally, please check for updates for your graphics driver by following the steps mentioned in the following Knowledge base articles:

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL

Did this fix your problems? Please report back to us!


Ref:

 • bp-1b87d163-4cd7-4022-abc9-cdcab2130505 Firefox 20.0.1 Crash Report [@ CResource<ID3D11Resource>::InvalidAlignment(D3D11_BOX const*) ]
 • Bug 819028 - [Win7] crash in gfxWindowsPlatform::UpdateRenderMode @ CResource::InvalidAlignment (d3d11.dll, after installing KB2670838)
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (10)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash ID's to help us learn more about your crash. Since you are able to start in Safe Mode please do the following in Firefox:

 1. Enter about:crashes in the address bar (that's where you enter your website URL) and press Enter. You should now see a list of submitted crash reports.
 2. Copy the 5 most recent crash ID's that you see in the crash report window and paste them into your response here.

Thank you for your cooperation!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

more options
8ea885d5-335c-4de1-b048-8a06c7d9b7b3 10/05/2013 10:24 
bp-1b87d163-4cd7-4022-abc9-cdcab2130505 05/05/2013 21:39 
3e05ecb6-4c16-4676-983b-7cef005d1c5f 05/05/2013 17:48 
76899642-c514-4768-b729-623b63793f84 05/05/2013 17:42 
971d5dfc-0ef5-4a0c-ad1c-3f6ea0f59249

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Here are the 5 most recent crash ID's made a bit clearer

8ea885d5-335c-4de1-b048-8a06c7d9b7b3 
bp-1b87d163-4cd7-4022-abc9-cdcab2130505 
3e05ecb6-4c16-4676-983b-7cef005d1c5f
76899642-c514-4768-b729-623b63793f84
971d5dfc-0ef5-4a0c-ad1c-3f6ea0f59249

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Επιλεγμένη λύση

Try turning off hardware acceleration in Firefox:

You might need to restart Firefox in order for this to take effect, so save all work first (e.g., mail you are composing, online documents you're editing, etc.).

Then perform these steps:

 • Click the orange Firefox button at the top left, then select the "Options" button, or, if there is no Firefox button at the top, go to Tools > Options.
 • In the Firefox options window click the Advanced tab, then select "General".
 • In the settings list, you should find the Use hardware acceleration when available checkbox. Uncheck this checkbox.
 • Now, restart Firefox and see if the problems persist.

Additionally, please check for updates for your graphics driver by following the steps mentioned in the following Knowledge base articles:

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL

Did this fix your problems? Please report back to us!


Ref:

 • bp-1b87d163-4cd7-4022-abc9-cdcab2130505 Firefox 20.0.1 Crash Report [@ CResource<ID3D11Resource>::InvalidAlignment(D3D11_BOX const*) ]
 • Bug 819028 - [Win7] crash in gfxWindowsPlatform::UpdateRenderMode @ CResource::InvalidAlignment (d3d11.dll, after installing KB2670838)
more options

All fixed now Thanks Alice.

more options

You're welcome, sean.

So, what fixed it?

more options

Find Use hardware acceleration when available checkbox. Uncheck this checkbox.

That's what fixed it 
 Thanks again Alice
more options

I also met a number of errors like this when playing the game online Kizi 2 Kizi 2 and y8y8 y8y8 as I'm waiting for my company in the technical review and correction.

more options

Thanks AliceWyman. I have been corrected

more options

Thanks sean68.