Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Amazon seller central says I need java 6.1 or higher in my browser to use my Dymo label printer. How do I get it to work?

  • 7 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I am an Amazon seller and when I create a shipment I need to print out labels. I want to use my Dymo printer and Amazon recognizes the printer but every time I try to print I get the following error:

"Unable to load the printer Java applet. Please be sure you have a printer installed and Java 1.6 or greater is enabled in your browser."

How do I get this working?

I am an Amazon seller and when I create a shipment I need to print out labels. I want to use my Dymo printer and Amazon recognizes the printer but every time I try to print I get the following error: "Unable to load the printer Java applet. Please be sure you have a printer installed and Java 1.6 or greater is enabled in your browser." How do I get this working?

Επιλεγμένη λύση

On your XP system, could you check the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
  • orange Firefox button (or Tools menu) > Add-ons

In the left column, click Plugins. Then scroll to the bottom where the disabled plugins are clustered. Can you find

Java(TM) Platform SE 7 

If so, try switching it from "Never Activate" to either "Always Activate" or "Ask to Activate".

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Sorry, in the title I meant to say java 1.6

more options

There has been a change in the Java security settings, see:

If you visit a website regularly then a possible workaround is to add the URL to the Java Exceptions Site List, see:

more options

Hi and thanks, I still cannot get my label printer to print due to Java problems. I am using XP service pack 3 (maybe that's the problem). When I try to verify Java through their website I get:

"We are unable to verify if Java is currently installed and enabled in your browser. If you have installed Java and there is an error with the verification, there could be a configuration issue (eg. browser, Java control panel, security settings). Try restarting your browser before trying to verify the installation again."

I can get to my Java console through "control panel" but the tab for security setting does not have a slider to adjust the setting.

Any ideas? Thanks, Joe

more options

Your post contains data that identifies as a Windows 7 system. Is that a different computer than the one with the problem?

The Java Control Panel is different than the Java Console.

more options

Επιλεγμένη λύση

On your XP system, could you check the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
  • orange Firefox button (or Tools menu) > Add-ons

In the left column, click Plugins. Then scroll to the bottom where the disabled plugins are clustered. Can you find

Java(TM) Platform SE 7 

If so, try switching it from "Never Activate" to either "Always Activate" or "Ask to Activate".

more options

Sorry about the confusion the computer that I am trying to get to work with my label printer is in my garage where I ship from and it is an XP.

I went to the plugins page and the only thing there that is Java I have attached in a screen shot

more options

The Deployment Toolkit isn't useful by itself, I don't think. There are no disabled plugins if you scroll to the bottom?

In this thread, I made a series of posts with next things to check. I think that most of it is applicable to Windows XP, even though I wrote it with Windows 7 in mind.

java issue. I downloaded Java 7 and now Fire F. missing plug in, and blocked me from running the new java.