Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My backspace key delete two characters in Firefox.

  • 7 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από an_82

more options

My backspace key delete two characters in Firefox. How may I solve this problem?

It works in other programs such as Office well. My OS is WIN7.

Please help me.

My backspace key delete two characters in Firefox. How may I solve this problem? It works in other programs such as Office well. My OS is WIN7. Please help me.

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Can you try to start Firefox in Safe Mode to see if Firefox works properly with no error? You can start Firefox in Safe Mode below:

  • Windows/Mac: Go to Help > Restart with add-ons disabled
  • Linux: Run firefox -safe-mode in the Terminal/Konsole

If Firefox opens up fine with no problems, it's probably one of your extensions that's causing the issue. You can re-enable your add-ons one by one until you find the one that causes the issue upon being re-enabled.

more options

Yes, I tried that before, but the problem still exists.

Also I "reset" the Firefox, but ...

more options

Can you give us the troubleshooting information from the Firefox installation that's having problems?dd This is an essential step in troubleshooting.

  • Click the Firefox button at the top left (or for Firefox 29 and above, click new fx menu) then click the Help menu and select Troubleshooting Information from the sub-menu. If you don't have a Firefox button, click the Help menu at the top and select Troubleshooting Information from the menu.

Now, a new tab containing your troubleshooting information should open.

  • At the top of the page, you should see a button that says "Copy text to clipboard". Click it.
  • Now, go back to your forum post and click inside the reply box. Press Ctrl+V to paste all the information you copied into the forum post.
more options

Did you try another keyboard?

What is the delay as set for auto-repeat in the Windows Control Panel?.

Boot the computer in Windows Safe mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test to see if that helps.

more options

Application Basics


Name: Firefox Version: 29.0 User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0

Crash Reports for the Last 3 Days


All Crash Reports (including 1 pending crash in the given time range)

Extensions


Name: Adblock Plus Version: 2.6 Enabled: true ID: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

Name: IDM CC Version: 7.3.73 Enabled: true ID: mozilla_cc@internetdownloadmanager.com

Name: Right Inbox Version: 1.0 Enabled: true ID: {eb692b9a-0dce-45fa-b0e6-765d83e386bd}

Name: Adobe Acrobat - Create PDF Version: 1.0 Enabled: false ID: web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom

Name: PDF Architect Converter For Firefox Version: 1.0 Enabled: false ID: FFPDFArchitectConverter@pdfarchitect.com

Important Modified Preferences


browser.cache.disk.capacity: 358400 browser.cache.disk.smart_size_cached_value: 358400 browser.cache.disk.smart_size.first_run: false browser.cache.disk.smart_size.use_old_max: false browser.places.smartBookmarksVersion: 6 browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20140421221237 browser.startup.homepage: www.google.com browser.startup.homepage_override.buildID: 20140421221237 browser.startup.homepage_override.mstone: 29.0 dom.mozApps.used: true extensions.lastAppVersion: 29.0 network.cookie.prefsMigrated: true places.database.lastMaintenance: 1399615634 places.history.expiration.transient_current_max_pages: 104858 plugin.disable_full_page_plugin_for_types: application/pdf plugin.importedState: true privacy.sanitize.migrateFx3Prefs: true storage.vacuum.last.index: 0 storage.vacuum.last.places.sqlite: 1399534769

Graphics


Adapter Description: ATI Mobility Radeon HD 5470 Adapter Drivers: atiu9p64 aticfx64 aticfx64 atiu9pag aticfx32 aticfx32 atiumd64 atidxx64 atidxx64 atiumdag atidxx32 atidxx32 atiumdva atiumd6a atitmm64 Adapter RAM: 1024 ClearType Parameters: Gamma: 2200 Pixel Structure: R ClearType Level: 100 Enhanced Contrast: 300 Device ID: 0x68e0 Direct2D Enabled: Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version 10.6 or newer. DirectWrite Enabled: false (6.1.7600.16385) Driver Date: 1-22-2010 Driver Version: 8.692.1.0 GPU #2 Active: false GPU Accelerated Windows: 1/1 Direct3D 9 Vendor ID: 0x1002 WebGL Renderer: Google Inc. -- ANGLE (ATI Mobility Radeon HD 5470 Direct3D9Ex vs_3_0 ps_3_0) windowLayerManagerRemote: false AzureCanvasBackend: skia AzureContentBackend: cairo AzureFallbackCanvasBackend: cairo AzureSkiaAccelerated: 0

JavaScript


Incremental GC: true

Accessibility


Activated: false Prevent Accessibility: 0

Library Versions


NSPR Expected minimum version: 4.10.3 Version in use: 4.10.3

NSS Expected minimum version: 3.16 Basic ECC Version in use: 3.16 Basic ECC

NSSSMIME Expected minimum version: 3.16 Basic ECC Version in use: 3.16 Basic ECC

NSSSSL Expected minimum version: 3.16 Basic ECC Version in use: 3.16 Basic ECC

NSSUTIL Expected minimum version: 3.16 Version in use: 3.16

more options

I did not test another key board, but as I said since it works in other programs correctly, so the key board is OK.

Yes, it works well in safe-mode.

more options

I disabled all of the extensions, but the problem still exists. When I boot in Safe-Mode it works well. No Problem.