Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Unable to Reduce Multiple Processes in Firefox

My keyboard regularly locks up using Firefox. I tracked the problem down to having upwards of 40 Firefox processes running in Task Manager. Disabling them or restarting F… (διαβάστε περισσότερα)

My keyboard regularly locks up using Firefox. I tracked the problem down to having upwards of 40 Firefox processes running in Task Manager. Disabling them or restarting Firefox only works for a few hours before the problem recurs.

Several people here recommend disabling "Use recommended performance settings," which should give me the option of selecting the max number of processes to be running.

However, when I disable the recommended performance setting, the hardware acceleration option appears, but not the process number selection. I'm finding no way to set the max number of processes.

I'm hoping for a work-around to that, or a different solution.

Thanks.

BTW, I also notice excessive processes running when I use Chrome. I'm concerned why this is happening on both my browsers.

Ερώτηση από john2510 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από mathesonre 2 εβδομάδες πριν

How do I eliminate tracking protection globally?

The "shield" icon for turning off tracking protection cannot be turned off completely. It seems you have to do this for every single website. This feature (curse) makes a… (διαβάστε περισσότερα)

The "shield" icon for turning off tracking protection cannot be turned off completely. It seems you have to do this for every single website. This feature (curse) makes almost all websites non-functional. How do I turn this off completely? If I cannot eliminate this I will change to another browser.

Ερώτηση από s.wisher 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

google maps

Since the latest update, Firefox won't display Google maps anymore. There was a message saying Windows blocked access to the graphics. Can't figure out where in Windows… (διαβάστε περισσότερα)

Since the latest update, Firefox won't display Google maps anymore. There was a message saying Windows blocked access to the graphics. Can't figure out where in Windows 10 to undo this. Help! Firefox useless to me without Google maps.

Ερώτηση από dan247 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από lazizakhmedov1014 1 μήνα πριν

There is no way to unsubscribe from Mozilla emails or newsletters

After signing up for an account I am getting bombarded by emails from Mozilla. I follow the links for "unsubscribe" and "manage your communication preferences" within eac… (διαβάστε περισσότερα)

After signing up for an account I am getting bombarded by emails from Mozilla. I follow the links for "unsubscribe" and "manage your communication preferences" within each email, as well as going through "Manage Account" from the Firefox browser. All paths lead to: https://www.mozilla.org/en-US/newsletter/existing/ Which says: Something is amiss with our system, sorry! Please try again later. This has been the case now for over a week, so I assume it's not the system. I have tried multiple browsers, I always get the same message.

Ερώτηση από infrastructureasbob 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

URL and search bar square corners wanted in FF 109

At one time there was a userchrome patch which could be applied to obtain legacy-style square corners on the URL bar and the search bar. I can not get this to work despi… (διαβάστε περισσότερα)

At one time there was a userchrome patch which could be applied to obtain legacy-style square corners on the URL bar and the search bar. I can not get this to work despite trying several different suggestions and I suspect it may be related the the Proton redesign.

Can anyone suggest a userchrome mod to obtain the desired square corners?

Ερώτηση από KB11CM 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Lost passwords and bookmarks

When Firefox automatically updated to 109.1 tonight, I lost all my saved passwords and bookmarks. The bookmarks aren't in a file under 'Restore' in 'Manage Bookmarks' (b… (διαβάστε περισσότερα)

When Firefox automatically updated to 109.1 tonight, I lost all my saved passwords and bookmarks. The bookmarks aren't in a file under 'Restore' in 'Manage Bookmarks' (but I had saved them so I got most of them back). But I can't get my passwords. What happened?

Ερώτηση από kenhirschkop 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Randy C. 2 μήνες πριν

bank blocked by firefox

my bank says that the latest firefox is blocking my access. it works ok with other browsers and used to work with firefox. do i change banks or change browsers? is fir… (διαβάστε περισσότερα)

my bank says that the latest firefox is blocking my access. it works ok with other browsers and used to work with firefox. do i change banks or change browsers? is firefox going to "fix" this?

Ερώτηση από hijano 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

firefox 110.0 does not run after update

The new Mozilla Firefox (version 110.0) does not run after update on my system. After run it shows the window, but this window doesn't respond. The clean installation (of… (διαβάστε περισσότερα)

The new Mozilla Firefox (version 110.0) does not run after update on my system. After run it shows the window, but this window doesn't respond. The clean installation (of course with profile folder erase) doesn't fix the problem. I have tried both x64 and x86 versions.

The previous version installation (109.0.1) works fine.

There are some screenshots included. I use Windows 7 on Ryzen 7 2700X processor. Could you please advice, what can be done here?

Ερώτηση από VZtXRbQfVD 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

The media could not be loaded

Keep having this issue problem with few website trying to visualize the fillm contents Specialy with WSL world surf league live videos Can i get any help from you to reso… (διαβάστε περισσότερα)

Keep having this issue problem with few website trying to visualize the fillm contents Specialy with WSL world surf league live videos Can i get any help from you to resove this? Regards

Ερώτηση από Francisco 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Command-Zoom Neccesary for Low Vision Accessibility

I have low vision and need the command-zoom feature to be restored to make FF accessible again. How do I do it? I really don't want to switch browsers. Thanks … (διαβάστε περισσότερα)

I have low vision and need the command-zoom feature to be restored to make FF accessible again. How do I do it? I really don't want to switch browsers.

Thanks

Ερώτηση από pdf51118 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν

Passwords disappeared after clicking "Refresh" button this morning

I clicked the "Refresh Firefox" button this morning and now all of the passwords on my desktop browser are gone. They are still available in the mobile browser. What happ… (διαβάστε περισσότερα)

I clicked the "Refresh Firefox" button this morning and now all of the passwords on my desktop browser are gone. They are still available in the mobile browser. What happened? How do I get them back. Using SYNC did nothing.

Ερώτηση από stevestrem 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Twitch website's broken any way to fix it?

Hello, Basically twitch website broke this morning as shown by someone here https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/10z79y0/why_cant_i_claim_points_or_follow_anyone/ . … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Basically twitch website broke this morning as shown by someone here https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/10z79y0/why_cant_i_claim_points_or_follow_anyone/ . 
Would anyone know how to fix this problem? I have fixed some problems by editing the advanced firefox settings before but I did that by following a guide and I have to idea how to fix this.
Regards

Ερώτηση από SpyroTK 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ashkanimous 2 μήνες πριν

specific https website not loading

Hello, I can't seem to get this website working on firefox. It works on all other browsers. https://portal.avlbookings.justice.vic.gov.au/ … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I can't seem to get this website working on firefox. It works on all other browsers.

https://portal.avlbookings.justice.vic.gov.au/

Ερώτηση από draaroncunningham 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 3 μήνες πριν

OS authentication enable via registry?

Hi, I know how to turn on OS authentication to reveal passwords in about:config (signon.management.page.os-auth.enabled = true) But is there any way to turn this on in r… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I know how to turn on OS authentication to reveal passwords in about:config (signon.management.page.os-auth.enabled = true) But is there any way to turn this on in registry?

Ερώτηση από jewmo159 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 3 μήνες πριν

Log in and passwords

why, You are not saving all the log in and passwords lately. There are many that are missing in the list of save passwords. 2. Can you fix the slowness in my site and t… (διαβάστε περισσότερα)

why, You are not saving all the log in and passwords lately. There are many that are missing in the list of save passwords. 2. Can you fix the slowness in my site and the Firefox Crashes? Thanks Teresa Scanlan-- [email removed from public]

Ερώτηση από scanland2 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 3 μήνες πριν

eBoks problem in FF 110.0

Using MitID for eBoks results in an error. Using MitID for the bank goes fine. FF 109.0.1 does NOT have that problem! This problem is, most likely, seen in Denmark only… (διαβάστε περισσότερα)

Using MitID for eBoks results in an error. Using MitID for the bank goes fine.

FF 109.0.1 does NOT have that problem!

This problem is, most likely, seen in Denmark only, as MitID is a Danish security access.

Ερώτηση από vandrer1 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Joergen 3 μήνες πριν