Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

can't stop downloads of .pdf files from automatically opening

please note it seems possible that this category is specifically for download of firefox, this is not so. opting for this category given the possibility that that theory … (διαβάστε περισσότερα)

please note it seems possible that this category is specifically for download of firefox, this is not so. opting for this category given the possibility that that theory is mistaken, and due to not seeing any other category that might be more suitable

using firefox developer edition (also couldn't find an individual category for this), and when downloading any files, it saves automatically without asking where/what to name it etc., as preferred. but specifically for pdf files, it always opens them in a new tab upon completing the download; this can be very frustrating when downloading larger quantities, especially with it switching to that file tab and away from the source of downloading. firefox is not even the default for opening pdf in the first place

looked through preferences for anything (and tested anything that looks potentially relevant, to no avail), looked for a solution online from various sources and search methods, no dice

how can this be disabled?

Ερώτηση από inlakeshiva 23 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 22 ώρες πριν

All Firefox browsers unexpectedly close as soon as I try to save a pdf that is in a Firefox browser

Explain how to prevent this problem from occurring. This doesn't happen if I use a Chrome browser for the same pdf. My OS is Linux.

Ερώτηση από every_knee_shall_bow 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 εβδομάδα πριν

How do I reset individual links from purple back to blue?

I would like to be able to reset links on a webpage to be as if I have never clicked on them, but I am unable to do so. I have tried: -Resetting all of the cookies, hist… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to be able to reset links on a webpage to be as if I have never clicked on them, but I am unable to do so. I have tried:

-Resetting all of the cookies, history, etc for that individual website. -Removing the URLs from the links in question from my browser history. -Downloading this extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/remove-visited-link/ and using it -Going into settings and changing the visited link color.

Nothing has worked so far. One thing about the website in question is it has its own unique color for visited links---I am wondering if that is causing this? Additionally, this persists whether or not I am signed in to this website.

Thanks.

Ερώτηση από chalejohnson 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Firefox update makes Outlook email unusable

When Firefox updated on my Windows 7 computer, I could no longer access my email on Outlook.com. I had to revert to an earlier restore point on my computer (and thus the… (διαβάστε περισσότερα)

When Firefox updated on my Windows 7 computer, I could no longer access my email on Outlook.com. I had to revert to an earlier restore point on my computer (and thus the previous version of Firefox) to use Outlook.

Ερώτηση από mgbehrends 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

losing my session of opened tabs every time firefox updates on ubuntu

I very rarely reopen my apps because I also very rarely power off my laptop and use sleep mode instead (usually times between actual shutdowns are around a week). So ubun… (διαβάστε περισσότερα)

I very rarely reopen my apps because I also very rarely power off my laptop and use sleep mode instead (usually times between actual shutdowns are around a week). So ubuntu snap likes to update apps regardless of app being closed or not. And once in a while I get my firefox instance closed without me doing it, this would be fine if after reopening it all my tabs were in the same place (or at least I could restore them), but they all gone. I can't restore a session, I only have my history and have to reopen all of them manually.

Please don't tell me to use laptop like a normal person or that I can just listen to ubuntu warnings about updates and close software once in a while. The point is that I don't have this issue with other browsers (also using chrome and brave). If one of this counterparts shuts down unexpectedly it always suggests to restore your session on startup. I know firefox has this feature, but it seems to not work in this exact scenario.

Ερώτηση από fr08ty 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 εβδομάδα πριν

Can't update Firefox

When I click the "restart to update" button it restarts but the button is still there and it's not working. I even restarted my laptop and still nothing. Is there anyway … (διαβάστε περισσότερα)

When I click the "restart to update" button it restarts but the button is still there and it's not working. I even restarted my laptop and still nothing. Is there anyway for me to fix it?

Ερώτηση από jillv46 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 εβδομάδες πριν

Firefox Automatic Update Keeps Locking dpkg

I am running Ubuntu 18.04 and the current version of firefox is 112.0.1. The problem has occurred on two different machines. My Friday routine normally involves updating… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Ubuntu 18.04 and the current version of firefox is 112.0.1. The problem has occurred on two different machines.

My Friday routine normally involves updating my computers. Normally, I start firefox and get some preliminary work things out of the way before using sudo apt-get update/upgrade (sudo apt update) to update my system.

However, firefox has interjected and updated itself twice in the past month or so. When it says it has done the update and needs to be restarted, I click the button and it restarts. This would not be a problem since it was going to get updated anyway, however, when I go to start sudo apt-get upgrade to update the rest of my system, I get the following error:

E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?

This lock traces back to firefox and persists for several hours. The first time I assumed something weird just happened resulting in the lock not being released when firefox restarted after its update. However, since this is the second time that it has happened there is something going on with your updater not releasing properly. Normally, the lock is released immediately after the updating software is finished updating, however, this is not the case with firefox right now.

Please fix this bug.

Ερώτηση από SH 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

FF 112 Tabs on the bottom beneath the bookmarks toolbar

Hi, For years I have read directions to get my tabs back where is most logical for me, below the Bookmarks Toolbar. Now with this latest version of Firefox the workaroun… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

For years I have read directions to get my tabs back where is most logical for me, below the Bookmarks Toolbar. Now with this latest version of Firefox the workarounds I had before are not working.

To cut a long story short: I have made a Chrome folder under the Profile folder I have made CSS sheet with what looks like the commands I need. I have configured Firefox to read the userChrome.css sheet.

I have followed all the directions on this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1375646 (most of which are repeated elsewhere) and it still doesn't work.

I am beyond frustrated - if anyone happens to know where I can go to request this as blinkin' option I would love to know.

Please could someone help me sort this out in the meantime though?

This is what is in the CSS sheet (which is in the correct place according to the above instructions - checked that already):

Thank you in advance.

/***** START of Sample Rules (delete and replace with your your own rules) *****/
/* TABS: below Navigation Toolbar - fixed for 111/113 */

/* ROOT: VARS */
*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;

 --tab-min-height: 27px !important;
 --tab-min-width: 80px !important; /*minimum:50px*/
/* --tab-overflow-pinned-tabs-width: 175px */
}

/* TABS: POSITION */
#TabsToolbar {
 display: block !important;
 position: absolute !important;
 bottom: 0;
 width: 100vw !important;
}

/* Firefox 107 and older *//* #tabbrowser-tabs { width: 100vw !important; } */

/* navigator-toolbox: PADDING */
*|*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
 position: relative !important; /*89*/
 padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*ADJUST*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
}

/* TABS: HEIGHT */
#tabbrowser-tabs,
.tab-stack,
.tab-content {
 height: var(--tab-min-height) !important;
}

/* TABS: APPEARANCE */
#TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /*OPTIONAL*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color: var(--toolbar-color) !important;
}

/* DRAG SPACE */
.titlebar-spacer[type="pre-tabs"],
.titlebar-spacer[type="post-tabs"] {
 width: 20px !important;
}

/* TABS: movingtab - vertical shifts */
#navigator-toolbox[movingtab] > #titlebar > #TabsToolbar {
 padding-bottom: unset !important;
}

#navigator-toolbox[movingtab] #tabbrowser-tabs {
 padding-bottom: unset !important;
 margin-bottom: unset !important;
}

#navigator-toolbox[movingtab] > #nav-bar {
 margin-top: unset !important;
}

/* INDICATORS - HIDE */
*|*:root:not([accessibilitymode])       .accessibility-indicator  {display: none !important}
*|*:root:not([privatebrowsingmode=temporary]) .private-browsing-indicator {display: none !important}

/* END - TABS below Navigation Toolbar */

/* Colored bookmark sidebar, toolbar, menu button containers */
 /* Standard folder */
 #bookmarks-view treechildren::-moz-tree-image(title,container),
 #PlacesToolbarItems toolbarbutton[container="true"] .toolbarbutton-icon,
 #PlacesToolbarItems menu[container="true"] .menu-iconic-left,
 #BMB_bookmarksPopup menu[container="true"] .menu-iconic-icon {
  fill: gold !important;
 }

 /* Smart bookmark folder */
 #bookmarks-view treechildren::-moz-tree-image(title, container, query),
 #PlacesToolbarItems toolbarbutton[container="true"][query="true"] .toolbarbutton-icon,
 #PlacesToolbarItems menu[container="true"][query="true"] .menu-iconic-left,
 #BMB_bookmarksPopup menu[container="true"][query="true"] .menu-iconic-icon {
  fill: dimtan !important;
 }
 /* These "containers" are SVG in the sidebar, not yet on the menu */
 #bookmarks-view treechildren::-moz-tree-image(container, queryFolder_menu________) {
  fill: tan !important;
 }
 #bookmarks-view treechildren::-moz-tree-image(container, queryFolder_menu________) {
  fill: tan !important;
 }
 #bookmarks-view treechildren::-moz-tree-image(container, queryFolder_unfiled_____) {
  fill: tan !important;
 }

Ερώτηση από Laura 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από JussAskin 3 εβδομάδες πριν

How do I stop YouTube videos automatically starting to play when opening them in new tabs

Whenever I right-click a YouTube video on the home page and select 'open link in new tab' followed by launching the tab in focus, the YouTube video on the corresponding t… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I right-click a YouTube video on the home page and select 'open link in new tab' followed by launching the tab in focus, the YouTube video on the corresponding tab automatically starts playing. How do I get the YouTube video on new tabs to stop automatically playing as soon as I enter the tab?

Troubleshooting steps attempted:

Disabling all add-ons. Selected block audio and video 'for the autoplay setting under Privacy & Securty. Set media.autoplay.enabled.user-gestures-needed via about:config to true

The strange part is that if I open Firefox in a clean, new profile, navigate to the YouTube website, and then right-click a YouTube video to 'open link in new tab' and then open the tab itself, the video DOES NOT automatically start playing. How do I get that same functionality on my default, main profile?

EDIT - Solved! For anybody who wants to disable autoplay follow this tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=Xn7_PiwhG4M

Ερώτηση από PocketRocket 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

Changing the displayed folder in the Bookmark Toolbar

Is it possible to change the displayed folder in the Bookmark Toolbar? So that not the folder "Bookmarks Toolbar" is used, but a self-selected? Benefit: For example, a … (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to change the displayed folder in the Bookmark Toolbar? So that not the folder "Bookmarks Toolbar" is used, but a self-selected?

Benefit:

For example, a Firefox sync account is used across multiple devices. But the most important pages differ from device to device (e.g. work/private). Accordingly, a different folder should be displayed in the Bookmarks Toolbar on different devices.

Ερώτηση από info9223 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

Unable to connect

Unable to connect An error occurred during a connection to www.irctc.co.in. The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments. If … (διαβάστε περισσότερα)

Unable to connect

An error occurred during a connection to www.irctc.co.in.

  The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
  If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
  If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Why i am getting this error despite this website is operational through CHROME

Ερώτηση από D.Anwar 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

https//: sites are giving me unsecure warnings.

I have a windows 10 desktop. I use several different browsers including Firefox. When online and searching for a site, I choose only https//: sites. However, I am getti… (διαβάστε περισσότερα)

I have a windows 10 desktop. I use several different browsers including Firefox. When online and searching for a site, I choose only https//: sites. However, I am getting an unsecure warning when I click on them. It opens the sites in private mode so why do they not open in regular search mode? Also sometimes when I am in a https//: site I trust & have been to before, the links receive an unsecure warning too. How do I fix this?

Ερώτηση από Breezy 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 εβδομάδες πριν

keeping info safe regardless of device

I want to make a suggestion: This last week I was financially hacked and I have to close all my bank accounts, etc. My biggest concern is anyone with my FF login info ca… (διαβάστε περισσότερα)

I want to make a suggestion: This last week I was financially hacked and I have to close all my bank accounts, etc. My biggest concern is anyone with my FF login info can get all my passwords, etc, if they compromise my phone or any device with my browser, and reach into EVERY financial institution I am affiliated with, not just my bank.

My suggested solution: Since all my accounts contain all my info in Firefox, let me choose one that I can control with biometric login only so I can block all my info unless my hands have been cutoff. You can add a back door with multiple info requests to the print, or request additional fingers, if I click add this. I am terrified they will get to ALL my empty credit cards since they hacked all my info. Personally I love the fingerprint, and if I lock it, it can ONLY be unlocked with my fingerprint, or additional things I choose. I don't have all my pwds handy, nor could I ever have what all I need. I am CONSTANTLY locked out because I don't recall my pw.

Ερώτηση από cherilm93 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από lazizakhmedov1014 3 εβδομάδες πριν

Firefox displays a blank screen on startup

Hi, I have firefox on my Ubuntu 23.04. When i start it it shows a black screen. I click quit on my system and then i startup and it lunches normally. What am I doing wron… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have firefox on my Ubuntu 23.04. When i start it it shows a black screen. I click quit on my system and then i startup and it lunches normally. What am I doing wrong or how to fix it?

Ερώτηση από rokd25999 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 εβδομάδες πριν