Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Using Firefox pocket. I do not understand the benefit of Pocket. Even though the Pocket symbol is on my screen, I have to do a full sign-in everytime I want to save a page. Too cumbersaome.

How can avois signing-in to pocket when I am already using Firefox browser? How can I stop pocket putting hundreds of articles in my Pocket that I do not want?

Ερώτηση από jimbo 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 5 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Pocket login failed

Hi, Since this morning, I can't login to my Pocket account on my WIN 10 Notebook - Pocket is working on my Apple mobile device - any suggestion? Thanks 503 ERROR The req… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Since this morning, I can't login to my Pocket account on my WIN 10 Notebook - Pocket is working on my Apple mobile device - any suggestion? Thanks

503 ERROR The request could not be satisfied. The Lambda function associated with the CloudFront distribution is invalid or doesn't have the required permissions. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation.

Generated by cloudfront (CloudFront) Request ID: 1cSp2YulRf2sDVVZKpTho1gVJ9taDM-DOSElTf0cgH84h3ZAM9yKmA==

Ερώτηση από Folke 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν