فایرفاکس برای iOS Support

Frequent Topics

Explore the knowledge base.

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

پاک کردن تاریخچه مرور در فایرفاکس برای IOS

پاک کردن تاریخچه مرور در فایرفاکس برای IOS

پاک کردن اطلاعات گشت و گذر شما، مانند سایت‌هایی که دیدید، اطلاعات تکمیل کردن خودکار و تنظیمات سایت.

نصب فایرفاکس روی IPad، IPhone یا IPod شما

نصب فایرفاکس روی IPad، IPhone یا IPod شما

یاد بگیرید چگونه فایرفاکس را روی iPhones،‌ iPads و iPods خود که iOS 8 و بالاتر را اجرا می‌کنند نصب کنید.

همگام سازی بوک‌مارک‌ها و تاریخچه مرور فایرفاکس شما در IOS

همگام سازی بوک‌مارک‌ها و تاریخچه مرور فایرفاکس شما در IOS

همگام سازی گذرواژه‌ها، تاریخچه، تب‌ها و دیگر اطلاعات مرور شما بین iOS، Android و کامپیوترهای رومیزی شما با حساب‌های کاری فایرفاکس.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More