Hvordan feilsøke tidsrelaterte feil på sikre nettsteder

Sertifikater for sikre nettsteder (adressen begynner med https://) er kun gyldige en viss tid. Om et nettsted framviser et sertifikat som ikke er gyldig når datoene i det sammenlignes med datoen i datamaskinen din, kan ikke Firefox verifisere at nettstedet er trygt, og vil vise deg en feilside.

Slike problemer kan ofte løses ved at du setter korrekt dato, tid og tidssone i datamaskinen din. Om ikke dette løser problemet, kan det skyldes andre feil, som en feiloppsatt nettstedstjener eller at nettstedet bruker et sertifikat som er utløpt.

Liste over tidsrelaterte feilkoder

Merk: Feilsiden Klokken på datamaskinen din er feil betyr svært ofte at klokken i datamaskinen din er satt til feil dato. Noen tidsrelaterte feil vil vise feilsiden Advarsel: Potensiell sikkerhetsrisiko om du fortsetter, som er beskrevet i denne artikkelen. Andre tidsrelaterte feil vil vise deg en av feilsidene Sikker tilkobling mislytes eller Koblet ikke til: Potensielt sikkerhetsproblem, disse er beskrevet her.

old timey full 66Fx102WinNorskKobletIkkeTilFeilKlokke

Klikk på Mer informasjon eller Avansert…, avhengig av hvilken feilside du får opp,Avansert… på feilsiden for å se feilkoden. En av følgende feilkoder vil indikere at en sikker forbindelse ikke kunne etableres på grunn av en tidsrelatert feil:

Merk: Om du får opp feilsiden Tilkoblingen din er ikke sikker (beskrevet her), klikk på Avansert-knappen for å se feilkoden og andre detaljer. Feilsiden Sikker tilkobling mislyktes (beskrevet i denne artikelen) kan også indikere en tidsrelatert feil.

En av følgende feilkoder vil indikere at en sikker forbindelse ikke kunne etableres på grunn av en tidsrelatert feil:

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE

Teksten på feilsiden advarer deg når Firefox oppdager at dato og tid i datamaskinen din sannsynligvis er feil, og vil også vise deg hvilke verdier dato og tid har for øyeblikket. Om klokkeoppsettet er feil, bør du rette det som forklart under. Selv om de framviste dato/tidsverdiene ser ut til å være riktige, bør du forsikre deg om at tidssoneoppsettet på datamaskinene din stemmer med hvor du er.

Sett datamaskinens klokke til rett tid

Tidsrelaterte feil på sikre nettsteder forårsaket av en forskjøvet systemklokke kan løses ved å stille inn korrekt dato, tid og tidssone:. Endre innstillingene for dato og tid via klokken på Windows oppgavelinje eller følg disse instruksjonene:

 1. Klikk på Windows Start eller trykk på Windows tasten Windows Key.
 2. I Start menyen, velg Win10NorskStartInnstillinger.
 3. I Innstillinger, velg Tid og språk.
 4. I Dato og klokkeslett kan du sjekke gjeldende innstillinger for dato og tid. For å endre på innstillingen, klikk på Endre under Angi dato og klokkeslett manuelt eller utvid Tidssone nedtrekksmenyen.
  Om systemet ditt er satt opp til automatisk angivelse av tid og tidssone, kan du ikke endre disse manuelt.
 5. Når du er ferdig med endringene, lukker du Innstillinger-vinduet.
 1. På Start-skjermen klikk på Skrivebords-flisen for å åpne Skrivebordet.
 2. På Skrivebordet legg musepekeren over nedre høyre hjørne for få tilgang til Charms.
 3. Velg Kontrollpanel fra Innstillinger-charm'en for å åpne dette.
  Control Panel - Win8
 4. I Kontrollpanel-vinduet, klikk på Klokke, språk og regionale innstillinger og så på Dato og klokkeslett.
 5. I panelet som åpnes vises nåværende innstillinger for dato og klokkeslett. Klikk på Endre dato og klokkeslett-knappen eller Endre tidssone-knappen for å endre innstillingene.
 6. Klikk på OK-knappen for å bekrefte endringene.

 1. Click the Windows Start button or press the Windows key Windows Key.
 2. In the Start Menu, click Control Panel.
  Control Panel - Win7
 3. In the Control Panel window, click on Clock, Language, and Region and then Date and Time.
 4. The panel that opens shows the current date and time settings. To change your settings click the Change date and time or Change time zone button.
 5. To confirm your changes click OK.

 1. Klikk på Apple menyen og velg Systemvalg.
 2. I Systemvalg, klikk på Dato og tid.
 3. I panelet som åpnes vises nåværende innstillinger for dato og tid. For å kunne endre på dem, slå av Still inn dato og tid automatisk, skriv inn ønsket dato og tid og klikk på Lagre-knappen for å bekrefte endringene.
 4. Tidssone-innstillingene finner du ved å klikke på Tidssone-panelet. For å endre tidssone, slå av Angi tidssone automatisk med nåværende posisjon, klikk på din omtrentlige posisjon i kartet og velg byen nærmest der du er fra nedtrekksmenyen.
 5. Når du er ferdig med endringene dine, lukk Dato og tid vinduet.

Les Apples artikkel Hvis det vises feil dato eller tid på Mac for mer informasjon.

Merk: Dersom klokken i enheten din hele tiden tilbakestiller seg når du slår den av, kan det tyde på at batteriet som driver sanntidsklokken er i ferde med å gå tomt eller er flatt. Sjekk i brukermanualen hvordan du bytter CMOS batteriet.

Kontakt eieren av nettstedet

Om du får en tidsrelatert feil på et sikkert nettsted og du allerede har sjekket at innstillingene for klokken på din egen datamaskin er korrekt, vær vennlig å kontakt eieren av det nettstedet du ikke kommer inn på og informer om problemet. Det kan for eksempel være at eieren må fornye sikkerhetssertifikatet som er utgått.

Bypass the warning

Warning: You should never bypass the warning for a legitimate major website or sites where financial transactions take place – in this case an invalid certificate can indicate that your connection is compromised by a third party.

If you see a Your connection is not secure warning page and the website allows it, you can add an exception to be able to visit the site, despite the fact that the certificate is not trusted by default:

 1. On the warning page, click Advanced.
 2. Click Add Exception…. The Add Security Exception dialog will appear.
 3. Read the text describing the problems with the website. You can click View… to closer inspect the untrusted certificate.
 4. Click Confirm Security Exception if you are sure you want to trust the site.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More