Firefox sideinformasjon

I Firefox gir Sideinformasjonsvinduet deg teknisk informasjon om siden du er på og lar deg endre forskjellige tillatelser for nettsiden. For å åpne infosiden Høyre trykkHold nede Ctrl tasten mens du trykker på et tomt område av nettsiden og velg Vis sideinfo fra menyen. Du kan også åpne Sideinformasjonsvinduet ved å følge disse stegene:

 1. Trykk på Site Info button knappen til venstre for nettadressen for å åpne Kontrollpanelet.
 2. Trykk på pilen til høyre for panelet.
  Fx52ControlCenterFx60ControlCenter
 3. Trykk på Mer informasjon i neste vindu.
  Fx52ControlCenter-MoreInfoFx60ControlCenter-MoreInfo

Sideinformasjonsvinduet er organisert i flere paneler. Hvert panel er beskrivet under.

Generelt

Fx61PageInfo-General
Det Generelle panelet inkluderer enkel informasjon om siden du besøker som dens tittel, type innhold og størrelse i tillegg til mer teknisk informasjon fra kildekoden.

 • Tittel: Viser tittelen av siden du besøker (samme som står i fanen)
 • Adresse: Viser en URL (Uniform Resource Locator = nettadresse) til nettsiden du er på
 • Type: Dokumenttype (spkalt MIME type) av nettsiden du besøker. Typisk for en nettside vil være "text/html", men dette er avhengig av selve nettsiden og tjeneren.
 • Gjengivelsesmodus: Viser hvorvidt siden er i overenstemmelse med internettstandarder (Standardmodus) eller om Firefox må vise siden på en måte som er kompatibelt med ikke-standard kode
 • Tekstkoding: Viser hvilken karakterkoding som brukes på siden. Dette kan endres fra {meny Vis} menyen.
 • Størrelse: Viser størrelsen på siden i Kilobytes (og bytes)
 • Sist endret: Viser når nettsiden sist var endret - Dette er opp til tjeneren å fortelle deg når siden var sist oppdatert.

Metainformasjon

Metafeltet visere all metainformasjon som ligger i kildekoden til nettsiden. Dette kan inkludere spesifikasjoner som filtype, tekstkoding, forfatter, nøkkelord, og andre ting.

Media

Fx61PageInfo-Media
Mediapanelet viser nettadresser (URL) til alle bakgrunner, bilder og inkludert innhold (inklusive lyd og video) som lastes sammen med siden. Du kan trykke på en av adressene for å finne ut mer informasjon om hver enkelt. Du får da følgende informasjon

 • Adresse: URL til tingen
 • Type: Beskrivelse av filtypen, f.eks PNG-bilde.
 • Størrelse: Filstørrelsen i kilobytes (og bytes)
 • Dimensjoner: Hvor store filen er på skjermen målt i piksler (bredde x høyde)
 • Assosiert tekst: For bilder er dette den alternative teksten som vises hvis bildet ikke lastes.

Du kan trykke Lagre som... etter du har valgt en fil for å lagre den lokalt på maskinen.

Blokkere bilder fra et domene

Under Assosiert tekst er den et alternativ du kan markere der det står noe tilsvarende "Blokker bilder fra eksempel.no" - ved å markere denne boksen vilikke bilder fra det domene lastes automatisk.

Feeds

Fx61PageInfo-Feeds

I feed-panelet listes URL og type internettfeed som er assosiert med nettsiden. For å abonnere på en feed, trykk på lenken i listen.
Merk: Hvis nettsiden ikke har noen feeds vil ikke panelet vises.

Tillatelser

Fx52PageInfo-PermissionsFx55PageInfoPermissionsFx57PageInfoPermissionsFx58PageInfo-PermissionsFx61PageInfo-Permissions
Tillatelserpanelet lar deg overstyre alternativerpreferanser for domenene som står etter Tillatelser for:. Huk av Bruk standard boksen for å spesifisere om hele domenet er tillatt eller blokkert fra å gjøre den spesifike handlingen.

Aktivere programtillegg

Brukerstøtte har tatt slutt for all NPAPI programtillegg utenom Flash i Firefox versjon 52, som har blitt sluppet 7. Mars, 2017. Se dette kompabilitetsdokumentet og denne artikkelen for detaljer.

Fra og med Firefox versjon 52, har brukerstøtten tatt slutt for all NPAPI programtillegg utenom for Adobe Flash. Se dette komabilitetsdokumentet og denne artikkelen for detaljer.

Lister installerte programtillegg og spesifiserer om domenet skal Alltid spørre, Tillate, eller Blokkere hvert programtillegg fra å laste. Artikkelen Hvorfor må jeg trkke for å aktivere programtillegg forklarer hvorfor disse tillatelsene er satt på bestemte nettsider.

Se plasseringen din

Spesifiserer om Firefox skal fortelle domenet om hvor du er lokalisert ved hjelp av geolokasjon.

Installlere utvidelser

Spesifiserer om domenet har lov til å åpne utvidelses- eller tema-installasjonsdialogen. Se Sikkerhet og passordinstillinger-artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan legge til eller fjerne tillatelser for sider. Installeringstillatelsen for nettsider kan legges til og fjernes fra Personvern og sikkerhetspanelet av Firefox OptionsFirefox Preferences, under Tillatelser.

Laste Bilder

Spesifiserer om domenet kan laste bilder automatisk.

Lagre data i vedvarende lagring

Spesifiserer om domenet kan lagre data for vedvarende bruk.

Åpne sprettoppvinduer

Spesifiserer om domenet kan åpne sprettoppvinduer. Se Sprettopp-blokker-instillinger, unntak og feilsøking for instruksjoner om hvordan legge til eller fjerne tillatelser for sider tilknyttet sprettoppvinduer.

Overskrive tastatursnarveier

Spesifiserer om domenet kan erstatte innebygde tastatursnarveier; for eksempel å gjøre slik at Ctrl + Bcommand + B gjør teksten fet i stedet for å åpne dine bokmerker. Advarsel: Å blokkere denne tillatelsen vil deaktivere bruken av Slett og fører til at Tilbaketasten fungerer som tilbakeknappen selv i skjemaer.

Motta varsler

Spesifiserer om domenet tillates å sende Push-varsler.

Kjør Adobe Flash

Spesifiserer om domenet skal Alltid spørre, Tillate, eller Blokkere Adobe Flash programtillegget fra å laste. Artikkelen hvorfor må jeg trykke for å aktivere programtillegg? forklarer hvordan disse tillatelsene er satt for spesifikke nettsider.

Sette infokapsler

Spesifiserer om domenet kan sette informasjonskapsler. Se Aktiver og deaktiver infokapsler som nettsider bruker for å spor dine preferanser for instruksjoner om hvordan du kan legge til eller fjerne informasjonskapslertillatelsene for nettsider.

Del skjermen

Nettsider kan be deg for tillatelse til å dele din skjerm. Du kan sette dette til Alltid spør eller Blokker. For mer informasjon, se Share browser windows or your screen with sites you trust.

Lagre data i vedvarende lagring

Spesifiserer om domenet kan lagre data for vedvarende bruk. Firefox holder data til nettsider intill du sletter det. For mer informasjon, se Behandle innstillinger for lokal lagring.

Bytt til denne fanen

Spesifiserer om domenet tillates å bytte fokus til sin egen fane. Du kan sette dette til Alltid tillat eller Tillat.

Bruk kameraet

Spesifiserer om nettsiden tillates å bruke ditt kamera. Dette gjelder sider som har video eller bildeopptaksfunksjoner, slik som chattesider. Du kan sette dette til Alltid spør, Tillat, eller Blokker.

Bruk mikrofonen

Spesifiserer om domenet tillates å bruke din mikrofon. Dette gjelder sider som har lydopptaksfunksjoner som videokonferansesider. Du kan sette dette til Alltid spør, Tillat, eller Blokker.

Sikkerhet

Fx60PageInfo-Security-SecureFx61PageInfo-Security-Secure

Nettsideidentitet

 • Nettsted: Viser domenet til nettsiden.
 • Eier: Viser eieren av siden (dersom sidens eier kan verifiseres)
 • Verifisert av: Viser bedriften som utsedte sertifikatet som siden bruker (hvis siden bruker et). Trykk på Vis sertifikat for å se selve sertifikatet.

Personvern og historikk

 • Har jeg besøkt nettstedet tidligere?: Viser hvorvidt du har besøkt siden før denne gangen, og eventuelt hvor mange ganger.
 • Lagrer denne nettsiden informasjon (cookies) på datamaskinen?: Viser hvorvidt siden lagrer infokapsler. Trykk på Vis infokapsler for å se og eventuelt slette inforkapslene.

 • Lagrer denne nettsiden informasjon (cookies) på datamaskinen?: Viser hvorvidt siden lagrer infokapsler eller andre nettsidedata. Trykk på Slett infokapsler og nettsidedata for å se og eventuelt slette inforkapsler og data.
 • Har jeg lagret passord for dette nettstedet?: Viser hvorvidt du har lagret innlogingsinformasjon for denne siden. Trykk på Vis lagrede passord for å se lagrede passord du har lagret for den siden.

Tekniske detaljer

Denne seksjonen viser hvorvidt tilkoblingen er kryptert eller ikke og hvis så, hvilken type kryptering som er brukt. Dette sier noe om hvor sikker tilkoblingen er.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More