Sikker forbindelse ble ikke opprettet og Firefox koblet ikke opp

Denne artikkelen forklarer hvorfor du får se en Sikker tilkobling mislyktes eller en Kan ikke koble til, potensiell sikkerhetsrisiko feilmeldingsside, og hva du kan gjøre med det.

Sikker forbindelse kan ikke opprettes

Når et nettsted som krever en sikker (HTTPS) forbindelse, forsøker å sikre kommunikasjonen med din PC, så sjekker Firefox at både nettsidesertifikatet og forbindelsesmetodene er sikre. Om en sikker forbindelse ikke opprettes, vil Firefox vise en av de to feilmeldingssidene i denne artikelen, Sikker tilkobling mislyktes eller kan ikke koble til: Potensielt sikkerhetsproblem.

Sikker Tilkobling Mislyktes

Feilmeldingssiden Sikker tilkobling mislyktes inneholder en beskrivelse av feilen og en Prøv igjen knapp. Det er ikke mulig å legge til et sikkerhetsavvik for denne typen feil.

Fx91SecureConnectionFailedFx97WinNorskSikkerTilkoblingMislyktes


Feilmeldingssiden vil også vise følgende informasjon:

  • Siden du forsøker åpne kan ikke vises fordi det ikke kunne bekreftes at overført data er autentisk.
  • Kontakt nettstedseieren og informer om problemet.

Koblet ikke til: Potensielt sikkerhetsproblem

Visse feilsituasjoner vedrørende sikker oppkobling vil gi en Koblet ikke til: Potensielt sikkerhetsproblem feilmeldingsside.

Fx91SecError-DidNotConnectFx97WinNorskKobletIkkeTilPotSikkerhetsprob

Feilmeldingssiden vil inneholde en beskrivelse av den potensielle sikkerhetstrusselen og en Avansert…-knapp for å se feilkoden og andre tekniske detaljer. Det er ikke mulig å legge til et sikkerhetsavvik for å besøke nettsiden.

Nettstedsproblemer

TLS versjonen er ikke støttet

Noen nettsteder forsøker å bruke utdaterte (ikke lenger sikre) Transport Layer Security (TLS) mekanismer for å beskytte forbindelsen til PC din. Firefox beskytter deg ved å stoppe navigering til slike nettsteder dersom det oppstår problemer med å sette opp en sikker forbindelse. Kontakt eierne av slike nettsteder og be dem å oppdatere sin TLS versjon til en versjon som er gyldig og sikker.

Fra og med Firefox versjon 78, krever Firefox som standard minimum TLS 1.2. For nettsteder som ikke støtter TLS versjon 1.2 eller høyere, vil Firefox vise en Sikker Oppkobling Feilet feilmeldingsside med Feilkode: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION og en melding om at Dette nettstedet støtter kanskje ikke TLS 1.2-protokollen, som er den laveste versjonen som støttes av Firefox. Les denne Mozilla blog-artikkelen for mer informasjon.

Fx97WinNorskSikkerTilkoblingMislyktesUnsuppTLS

Fx95SecureConnectionFailed-TLS

Knappen på feilmeldingssiden, Slå på TLS 1.0 og 1.1 gir deg mulighet til å sette til side minstekravet til TLS versjon.

Merk: Muligheten til å slå på TLS 1.0 og 1.1 er fjernet fra feilmeldingssiden i Firefox versjon 97.

Nettsted krever HSTS

Noen nettsteder kan kreve HTTP Strict Transport Security (HSTS) og vil ikke tillate tilgang over en usikret forbindelse.

Sikkerhetsfeil forårsaket av antivirus eller lignende

Flere antivirus og nett-sikkerhetsprodukter har som standard satt en funksjon som hindrer sikre forbindelser i å opprettes. Dette kan resultere i feilmeldinger vedrørende forbindelsen til eller advarsler for sikre-nettsteder. Om du opplever feil med sikre forbindelser mot et antall sikre nettssteder, kan en oppdatering av antivirusprogrammet eller endring av dets oppsett løse dette problemet. Se denne artikkelens avsnitt om antivirus produkter for å finne hjelp vedrørende noen antivirus som er kjent for å forårsake slike feil, slik som Avast, AVG og ESET.

Som et alternativ kan du avinstallere datasikkerhetsprogramvaren fra tredjepart og bruke Windows Defender, den innebygde antivirus-programvaren.

Feil systemklokke

Firefox bruker sertifikater fra sikre nettsideverter for å sikre at informasjonen din sendes til den påtenkte mottageren og ikke kan leses av noen som tjuvlytter. Om systemklokka går feil, kan det føre til at Firefox feilaktig fastslår at nettsidevertens sikkerhetsertifikat er utløpt eller på annen måte ikke er gyldig. Forsikre deg om at PCen din opererer med riktig dato, tid og tidssone. For mer informasjon, se Hvordan feilsøke tidsrelaterte feil på sikre nettsteder.

Andre problemer med sikre forbindelser

For feilsøking av andre problemer med sikre forbindelser som ikke er beskrevet over, se:

Les artikkelen NSS and SSL Error Codes i Firefox dokumentasjon for å se en liste over og korte beskrivelser av andre feil relatert til sikre forbindelser.


Share this article: https://mzl.la/3k6lESH

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More