Jak używać inteligentnego ekranu?

Inteligentny ekran wyświetla najczęściej odwiedzane strony, historię przeglądania, zakładki i opcje wyszukiwania w sieci - wszystko to w jednym miejscu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z inteligentnego ekranu i personalizowaniu jego ustawień.

Inteligentny ekran - podstawy

Inteligentny ekran zawiera panele dla Popularnych (najczęściej odwiedzanych przez ciebie stron), Zakładek i Historii (dotychczas odwiedzonych stron).

Popularne

Otwórz Firefoksa, by zobaczyć najczęściej odwiedzane przez ciebie strony. Ich lista zmienia się wraz z twoimi gustami.

Top Sites 26

Jeśli chcesz zachować którąś z wyświetlanych stron na stałe, możesz ją przypiąć.

 • Stuknij i przytrzymaj stronę, a następnie wybierz Przypnij stronę. Obok nazwy strony zostanie wyświetlona mała pinezka.
  Pinned site 26
Nie chcesz widzieć panelu Popularne? Możesz zamiast niego wyświetlić zakładki, listę do przeczytania lub historię przeglądania. Instrukcje, jak tego dokonać, znajdziesz poniżej.

Wyszukiwanie w sieci, zakładkach i historii przeglądania w jednym miejscu

Inteligentny ekran jest tak nazywany, ponieważ pozwala na wyszukiwanie we wszystkim z jednego miejsca.

 • Stuknij pasek adresu lub otwórz nową kartę i zacznij wpisywać tekst. Zobaczysz strony z zakładkami lub dotychczas odwiedzone, a także podpowiedzi sieciowego wyszukiwania. Stuknij wybraną pozycję, by do niej przejść.
  Awesome search 26

Możesz również przejść przez całą swoją listę zakładek lub histori przeglądania, jeśli ci to bardziej odpowiada.

 • Wybierz panel Historia lub Zakładki z widoku Popularne lub nowej karty.
  Awesome browse 26

Inteligetny ekran pozwala na wyszukiwanie we wszystkim (zakładkach, historii przeglądania, otwartych kartach i internetowych wyszukiwarkach) z jednego miejsca.

Stuknij pasek adresu lub otwórz nową kartę i zacznij wpisywać tekst. Firefox wyświetli listę zawierającą:

 • Podpowiedzi wyszukiwania z domyślnej wyszukiwarki odpowiadające wpisanemu przez ciebie tekstowi.
  search suggestions 41
 • Zakładki odpowiadające wpisanemu przez ciebie tekstowi (będą one zaznaczone gwiazdką).
  bookmark search android
 • Strony z historii przeglądania odpowiadające wpisanemu przez ciebie tekstowi.
  history results android 41
 • Otwarte karty odpowiadające wpisanemu przez ciebie tekstowi (poszukaj opcji Przełącz na kartę)
  Android switch to tab jelly bean 480 wide
 • Wyszukiwarki, z których możesz skorzystać, u dołu ekranu.
  quick search android

Stuknij wybraną pozycję, by do niej przejść.

 • Możesz przejść bezpośrednio do ustawień wyszukiwania z paska adresu. Stuknij pasek adresu, po czym stuknij ikonę lupy z paska szybkiego wyszukiwania.
  quick search settings
Porada: Możesz uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i innych danych z twojego komputera stacjonarnego konfigurując usługę Firefox Sync.

Personalizacja inteligentnego ekranu

Ustawianie strony startowej dla Firefoksa dla Androida

Opcja ta jest dostępna tylko w nowszych wersjach Firefoksa dla Androida

Aby ustawić stronę startową w Firefoksie, zapoznaj się ze stroną Ustawianie strony domowej (startowej) w Firefoksie dla Androida.

= Ukrywanie, zmiana kolejności lub ustawianie domyślnego panelu

Możesz wybrać, który panel będzie wyświetlany po uruchomieniu Firefoksa. Możesz również zmienić kolejność wyświetlancych paneli lub ukryć te, z których nie korzystasz.

 1. Stuknij przycisk Menu ( poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki), a następnie Ustawienia (wymagane być może uprzedne stuknięcie opcji Więcej).
  android setting
 2. Stuknij Dostosuj, a następnie Strona domowa.
 3. W menu Strona domowa, stuknij panel: Historia, Popularne, Zakładki lub Do przeczytania, by zobaczyć następujące opcje:
  • Ustaw jako domyślną: Wybierz Ustaw jako domyślną, jeśli chcesz by ten panel był wyświetlany jako pierwszy po uruchonieniu Firefoksa dla Androida.
  • Ukryj lub Pokaż: Stuknij Ukryj jesli nie chcesz w ogóle widzieć tego panelu. Jeśli panel jest już ukryty, możesz wybrać opcję Pokaż, by go ponownie wyświetlać.
  • Zmień kolejność Stuknij Zmień kolejność, a następnie Przesuń w górę lub Przesuń w dół, by zmienić kolejność wyświetlania paneli na ekranie startowym. Panele będą wyświetlane w tej samej kolejności, w jakiej są uszeregowane w tym menu.

Włączenie podpowiedzi wyszukiwania

Włączenie podpowiedzi wyszukiwania powoduje wyświetlanie sugestii wyszukiwania razem z wpisanym przez ciebie tekstem.

 1. Stuknij przycisk Menu ( poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki).
 2. Stuknij opcję Ustawienia (wymagane być może uprzedne stuknięcie opcji Więcej).
 3. Stuknij opcję Dostosuj, a następnie Wyszukiwanie.
 4. Zaznacz pole Podpowiedzi wyszukiwania.

Włączanie historii wyszukiwania

Włączenie historii wyszukiwania powoduje wyświetlanie sugestii z historii przeglądania

 1. Stuknij przycisk Menu ( poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki).
 2. Stuknij opcję Ustawienia (wymagane być może uprzedne stuknięcie opcji Więcej).
 3. Stuknij opcję Dostosuj, a następnie Wyszukiwanie.
 4. Zaznacz pole Historia wyszukiwania.

Dodawanie wyszukiwarek i ustawianie domyślnej

Chcesz dodać wyniki z YouTube lub używać wyszukiwarki DuckDuckGo? To nic trudnego!

 1. Przejdź do strony wyszukiwarki, z której chcesz korzystać (przykładowo youtube.com).
 2. Stuknij i przytrzumaj pole wyszukiwania i wybierz Dodaj wyszukiwarkę.
Wyszukiwanie w wybranej stronie: Niektóre storny oferują własne wyszukiwarki. Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, możesz dodać ich wyszukiwarkę do Firefoksa, co pozwala na przeszukiwanie zawartości tej strony bezpośrednio z paska adresu.

Zmiana domyślnej przeglądarki

 1. Stuknij przycisk Menu ( poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki).
 2. Stuknij opcję Ustawienia (wymagane być może uprzedne stuknięcie opcji Więcej).
 3. Stuknij opcję Dostosuj, a następnie Wyszukiwanie.
 4. Stuknij wyszukiwarkę, którą chcesz ustawić jako domyślną i wybierz Ustaw jako domyślną.

Wyświetlanie adresu URL zamiast nazwy strony w pasku adresu

 1. Stuknij przycisk Menu ( poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki).
 2. Stuknij opcję Ustawienia (wymagane być może uprzedne stuknięcie opcji Więcej).
 3. Stuknij opcję Wyświetlanie. Następnie stuknij Pasek tytułu i wybierz Pokaż adres strony.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji