Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia

Na tej stronie znajdziesz wyjaśnienie przyczyn wyświetlania stron błędów Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia oraz Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa podczas prób odwiedzania stron internetowych, oraz sposoby rozwiązania tego problemu.

Niemożliwe jest nawiązanie bezpiecznego połączenia

Gdy strona internetowa, która wymaga bezpiecznego połączenia (HTTPS) próbuje zabezpieczyć komunikację z komputerem, Firefox upewnienia się, że certyfikat witryny oraz metoda, z której korzysta strona internetowa, są rzeczywiście bezpieczne. Jeśli Firefox nie może nawiązać bezpiecznego połączenia, zostanie wyświetlona strona błędu: Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia lub Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia

Strona błędu Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia zawiera opis błędu oraz przycisk Spróbuj ponownie. Nie ma możliwości dodania wyjątku bezpieczeństwa, aby ominąć ten typ błędu.

Fx91SecureConnectionFailedFx97SecureConnectionFailed

Strona błędu zawiera również następujące informacje:

  • Żądana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ nie udało się potwierdzić autentyczności otrzymanych danych.
  • Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.

Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Określone niepowodzenia ustanowienia bezpiecznego połączenia spowodują wyświetlenie strony błędu Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Fx91SecError-DidNotConnectFx97SecError-DidNotConnect

Strona błędu zawiera opis potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa oraz przycisk Zaawansowane… do wyświetlenia kodu błędu i innych szczegółów technicznych. Nie ma możliwości dodania wyjątku bezpieczeństwa, aby ominąć ten typ błędu.

Problemy witryn

Niewspierane wersje TLS

Niektóre witryny używają do zabezpieczenia połączenia przestarzałych (i aktualnie niebezpiecznych) mechanizmów TLS. Firefox zabezpiecza twój komputer zapobiegając połączeniu z taką stroną jeśli nastąpi problem z udanym nawiązaniem bezpiecznego połączenia. W takim wypadku zobaczysz stronę z komunikatem błędu. Jeśli napotkasz ten problem, skontaktuj się z właścicielami strony i poproś ich o zaktualizowanie ich TLS do najnowszej i najbezpieczniejszej wersji.

Począwszy od wersji 78 przeglądarki Firefox, domyślnie minimalna dozwolona wersja TLS to TLS 1.2. Strony internetowe, które nie obsługują TLS w wersji 1.2 lub wyższej, wyświetlą stronę błędu z kodem błędu: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION oraz z informacją, że Ta witryna może nie obsługiwać protokołu TLS 1.2, który jest minimalną wersją obsługiwaną przez przeglądarkę Firefox. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym wpisie blogowym.

Fx97SecureConnectionFailed-TLS

Fx95SecureConnectionFailed-TLS

Strona błędu może również zawierać przycisk Włącz TLS 1.0 i 1.1, który umożliwi ci obniżenie wymagań co do minimalnej wersji TLS.

Uwaga: Możliwość wyłączenia TLS 1.0 i 1.1 na stronie błędu została usunięta w wersji 97 programu Firefox.

Wymagane HSTS

Inne witryny mogą wymagać HTTP Strict Transport Security (HSTS) i nie zezwolić na dostęp przez niezabezpieczone połączenie.

Konflikt z oprogramowaniem zabezpieczającym

Oprogramowanie antywirusowe często domyślnie przechwytuje bezpieczne połączenia. Może to powodować błędy w połączeniach lub ostrzeżenia na bezpiecznych stronach internetowych. Jeśli na wielu bezpiecznych witrynach internetowych pojawią się błędy bezpiecznego połączenia, aktualizacja produktu zabezpieczającego lub modyfikacja jego ustawień może rozwiązać problem. Więcej pomocnych informacji na ten temat znajdziesz na tej stronie, w sekcji o oprogramowaniu antywirusowym, np. Avast, AVG lub ESET.

Można również odinstalować oprogramowanie zabezpieczające innych firm i korzystać z wbudowanego antywirusa Microsoft Defender.

Niepoprawne ustawienia daty

Firefox używa certyfikatów na bezpiecznych stronach internetowych, aby zapewnić, że twoje informacje są wysyłane do docelowego odbiorcy i nie mogą być odczytywane przez podsłuchiwaczy. Nieprawidłowa data systemowa może spowodować, że Firefox stwierdzi, że certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej wygasł lub jest nieważny. Upewnij się, że komputer jest ustawiony na właściwą datę, godzinę i strefę czasową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z czasem na zabezpieczonych stronach.

Inne problemy z bezpieczeństwem połączenia

Listę i krótki opis innych błędów bezpiecznego połączenia znajdziesz w dokumentacji Firefoksa: NSS and SSL Error Codes.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji