Włączanie/wyłączanie zapisanych danych logowania, synchronizacja i automatyczne wypełnianie haseł w Firefoksie dla Androida

Firefox umożliwia zapisywanie danych logowania i automatyczne ich wypełnianie, jeśli włączono zapisywanie i automatyczne wypełnianie. Oto jak zmienić swoje ustawienia.

Włączanie i wyłączanie zapisywania danych logowania

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij Ustawienia
 3. Stuknij Dane logowania i hasła .
 4. Stuknij Zachowywanie danych logowania i haseł.
 5. Wybierz jedno z poniższych:
  • Pytanie o zachowanie - Pozwala wybrać, które dane logowania mają zostać zapisane.
  • Wyłączenie zachowywania - Nie będzie zapisywał danych logowania.
Podpowiedź: Włącz automatyczne wypełnianie aby dane logowania były wypełniane automatycznie na stronach internetowych.

Wyświetlenie, edycja lub usunięcie zachowanych danych logowania

Dotyczy to zarówno danych logowania, które zostały zapisane podczas używania aplikacji Firefox, jak i zsynchronizowanych danych logowania z programu Firefox na innych urządzeniach.

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij Ustawienia
 3. Stuknij Dane logowania i hasła .
 4. Stuknij Zachowane dane logowania. (Może być konieczne odblokowanie ekranu za pomocą metody odblokowania skonfigurowanej na urządzeniu.)
 5. Stuknij dowolne dane logowania, aby je wyświetlić lub skopiować.
 6. Aby wyedytować lub usunąć login, stuknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz Edytuj lub Usuń.
Aby posortować dane logowania, stuknij Zachowane dane logowania by wywołać menu. Menu umożliwia sortowanie po nazwie (A-Z) lub po dacie ostatniego użycia.

Ręczne dodawanie danych logowania

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij Ustawienia
 3. Stuknij Dane logowania i hasła .
 4. Stuknij Zachowane dane logowania. (Może być konieczne odblokowanie ekranu przy użyciu metody odblokowania skonfigurowanej na urządzeniu.)
 5. Stuknij Dodaj dane logowania.

Synchronizacja danych logowania

Włączenie tej opcji umożliwia dostęp do danych logowania na wszystkich zsynchronizowanych urządzeniach.

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij Ustawienia
 3. Stuknij Dane logowania i hasła .
 4. Stuknij Synchronizowanie danych logowania.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować urządzenie za pomocą kodu QR lub logowania za pomocą poczty elektronicznej.

Włączanie automatycznego wypełniania

Dostępne są dwa ustawienia umożliwiające automatyczne wypełnianie zapisanych danych logowania podczas odwiedzania witryny lub w aplikacjach.

 • Automatyczne wypełnianie w przeglądarce Firefox - domyślnie włączone
 • Automatyczne wypełnianie w innych aplikacjach - domyślnie wyłączone
 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij Ustawienia
 3. Stuknij Dane logowania i hasła .
 4. Stuknij przełącznik obok Automatyczne wypełnianie lub Automatyczne wypełnianie w innych aplikacjach, aby to włączyć lub wyłączyć.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji