Jak dodawać i usuwać zakładki w Firefoksie dla Androida

Dodawaj zakładki do stron, aby można je później łatwo odwiedzić.

Dodawanie zakładek

 1. Otwórz stronę.
 2. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 3. Stuknij menu Dodaj znajdujące się obok menu Zakładki.

Wyszukanie istniejących zakładek

Aby odnaleźć istniejącą zakładkę:

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij menu Zakładki.
 3. Wyszukaj zapisaną zakładkę. Stuknij ją, aby otworzyć stronę.
Podpowiedź: Jeśli jakaś strona była odwiedzona i nie dodano do niej zakładki, a chce się ją ponownie otworzyć, należy otworzyć menu, następnie wybrać Historia, by wyświetlić listę odwiedzonych stron. Z listy należy wybrać żądaną stronę, by ją ponownie wyświetlić.

Otwieranie zakładek w nowych kartach

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij menu Zakładki i wyszukaj zakładkę.
 3. Stuknij menu z trzema kropkami znajdujące się obok zakładki.
 4. Wybierz Otwórz w nowej karcie lub Otwórz w prywatnej karcie.

Otwieranie wszystkich zakładek z folderu w nowych kartach

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij menu Zakładki i wyszukaj folder zawierający zakładki.
 3. Stuknij menu z trzema kropkami znajdujące się obok folderu.
 4. Stuknij Otwórz wszystkie w nowych kartach lub Otwórz wszystkie w prywatnych kartach.

Usuwanie zakładek

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij menu Zakładki i wyszukaj zakładkę.
 3. Stuknij menu z trzema kropkami znajdujące się obok zakładki, którą chcesz usunąć.
 4. Stuknij Usuń.

Edycja lub przenoszenie zakładek

Aby przenieść zakładkę do istniejącego folderu

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij menu Zakładki i wyszukaj zakładkę.
 3. Stuknij menu z trzema kropkami znajdujące się obok zakładki.
 4. Stuknij menu Edytuj.
 5. Stuknij Folder.
 6. Stuknij jeden z istniejących folderów.
 7. Stuknij kilkukrotnie FirefoxPreview-Back-Icon strzałkę znajdującą się na górze ekranu, by wrócić do przeglądania internetu.

Przenoszenie zakładek do nowego folderu

 1. Stuknij przycisk menu. Settings icon in address bar in android

 2. Stuknij Zakładki i wyszukaj zakładkę.
 3. Stuknij menu z trzema kropkami znajdujące się obok zakładki.
 4. Stuknij Edytuj.
 5. Stuknij Folder.
 6. Stuknij ikonę FirefoxPreview-Plus-Icon, aby otworzyć dialog tworzenia nowego folderu i nadawwania mu nazwy.
 7. Stuknij ikonę FirefoxPreview-OK-Icon, aby potwierdzić utworzenie folderu. Zakładka zostanie w nim umieszczona.
 8. Stuknij kilkukrotnie FirefoxPreview-Back-Icon strzałkę znajdującą się na górze ekranu, by wrócić do przeglądania internetu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji